For gymnasieuddannelser

AAU on Demand er et spændende tilbud til gymnasiale uddannelsesinstitutioner fra Aalborg Universitet, hvor studenterundervisere fra AAU tilbyder at overtage undervisningen for en dag i forbindelse med pædagogisk dag eller lignende, hvor lærerne er ude af huset.
 

Et friskt pust med ny viden

De studerende kommer ind som et frisk pust og underviser i stof indenfor den nyeste forskning fra AAU’s forskellige studieretninger. Uddannelsesinstitutionerne kan frit sammensætte undervisningsdagen ud fra et katalog, hvor alle de studerendes undervisningsemner er præsenteret.
 

Brobygning og problembaseret læring

Studenterunderviserne giver eleverne et indblik i deres studier og hvordan livet er som studerende.

På Aalborg Universitet er det problemorienterede projektarbejde (PBL) den dominerende læringsform. 'Aalborg-modellen', som den kaldes, er internationalt anerkendt, og det vil gymnasieeleverne også få et indtryk af på en dag med AAU on Demand.
 

Dagens opbygning

En undervisningsdag kan være for enkelte klasser, flere årgange eller hele uddannelsesstedet og med fokus på et specifikt tema.

Eleverne kan møde studerende fra en bred vifte af AAU's forskellige studieretninger. Se studenterundervisernes oplæg her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at booke AAU on Demand eller bare gerne vil høre mere om mulighederne.

Al kontakt skal gå igennem on.demand@aau.dk

Relevant input og godt samarbejde

”Det er dejligt at vide, at alle lærerne godt kan forlade skolen i to dage samtidig med, at eleverne får relevante faglige input og nogle spændende dage. Samarbejdet med AAU on Demand har hele vejen igennem været rigtig godt, og vi kunne sagtens finde på at booke et besøg igen en anden gang.”

Anders Bach Jensen, rektor på Hasseris Gymnasium

Varierende, gennemarbejdet og forberedt

"Det var godt med varierende undervisning - det var godt gennemarbejdet og forberedt."

Elev på Aarhus Katedralskole