Muligheder for gymnasier i Jylland

For gymnasier i Jylland kan en dag med AAU on Demand opbygges på 4 forskellige måder:
 

1. En traditionel undervisningsdag

Studenterunderviserne fra AAU i Aalborg underviser eleverne klassevis i deres oplæg. Eleverne får en dag, hvor de bliver undervist af studerende i nye spændende fag, og de får et indblik i, hvad det vil sige at gå på universitetet.

En traditionel dag med klasseundervisning varer typisk 3 moduler. AAU on Demand kan overtage undervisningen på hele skolen, i nogle få klasser eller bare en enkelt klasse en enkelt time.
 

2. Projektarbejde: problembaseret temadag

Eleverne arbejder i grupper med problembaserede projekter ud fra et fagligt emne, de studerende præsenterer dem for.

På en projektdag med AAU on Demand faciliterer studenterunderviserne projektarbejdet og introducerer eleverne for problembaseret læring og arbejdsmetoder, de som studerende på AAU selv har tæt inde på livet. De studerende fungerer som vejledere, og eleverne lærer af deres erfaringer med f.eks. at lave problemformuleringer og at få en gruppe til at fungere.

Med udgangspunkt i deres faste undervisningsoplæg til temadage, holder de studerende et fagligt oplæg, som lægger den faglige baggrund for projektarbejdet. Dagen(e) med AAU on Demand bliver således et isoleret forløb, hvor eleverne får nogle erfaringer, de kan tage med sig videre og bruge i hverdagen.

Projektarbejdet med AAU on Demand kan vare 1-2 dage.
 

3. Temadag om et specifikt emne

Hvis I ønsker at få en dag med fokus på et specifikt emne, kan AAU on Demand tilbyde projektarbejde. Her bliver besøgets opbygning som beskrevet ovenfor, men med fokus på det udvalgte emne. De studerende vil så vidt muligt lave et fagligt oplæg om emnet, og dette danner baggrund for projektarbejdet.

 

4. Vejledning ifm. studieprojekter

Eleverne får hjælp til at komme i gang med f.eks. SRP.

Vejledningsdage med AAU on Demand ifm. f.eks. SRP skal altid ligge som det første i forløbet, og det er vigtigt, at både studerende og elever bliver godt forberedt på forhånd og har et mål for dagen - f.eks. at lære at lave en god problemformulering eller at blive gode til at samarbejde i gruppen.

Studenterunderviserne kan hjælpe med:

  • Procesvejledning
  • Strukturering af projektarbejdet/processen
  • Gruppearbejde
  • At udarbejde en problemformulering
  • At sætte arbejdet i gang og hjælpe dem videre
  • Fremlæggelse, præsentere produktet og feedback
  • At finde kilder, kildekritik
  • Taksonomiske niveauer

AAU on Demand kan ikke nødvendigvis give faglig vejledning i forhold til et specifikt emne, som eleverne arbejder med. Her vil derfor være fokus på processen og ovenstående punkter.

En projektvejledningsdag varer typisk 3 moduler.

 

Se oplæggene fra AAU i Aalborg

Engageret undervisning og bredt udbud af temaer

"Vi har ad flere omgange med stor succes brugt On Demand til undervisning af vores elever på fx pædagogiske dage for vores personale.
Både kommunikationen med On Demand op til dagen, selve gennemførelsen og evalueringen efterfølgende har været præget af engagement og ihærdighed.
Vores elever synes det er spændende at møde de unge undervisere og opleve, hvordan de forskellige universitetsstudier udmønter sig i arbejdet med temaerne."

Pernille Højgaard-Hansen
Uddannelsesleder Viborg Gymnasium og Hf

Innovativ formidling

"Alle de tre undervisere, som vi havde i dag var virkelig gode til at formidle deres stof på en ny innovativ måde."

Elev på Virum Gymnasium