Muligheder for gymnasier på Sjælland

En traditionel undervisningsdag

Gymnasier på Sjælland, Lolland og Falster kan få besøg af AAU on Demand til en undervisningsdag, hvor studenterunderviserne fra AAU CPH underviser eleverne klassevis i deres faste oplæg.

Eleverne får en dag, hvor de bliver undervist af studerende i nye spændende fag, og de får et indblik i, hvad det vil sige at gå på universitetet.

En traditionel dag med klasseundervisning varer typisk 3 moduler. AAU on Demand kan overtage undervisningen på hele skolen, i nogle få klasser eller bare en enkelt klasse en enkelt time.

Dette kan bygges op på 3 forskellige måder, hvor man enten bruger studerende fra AAU i København eller Aalborg:

 

1. Enkelte oplæg

Det er muligt at booke studenterunderviserne fra AAU i København til enkelte oplæg, hvor der fx kun er én klasse, der skal dækkes - fx til at give eleverne et anderledes input som del af et forløb.

 

2. Større besøg

Ved større besøg (hvor over 15 klasser skal dækkes) kan man bruge studenterundervisere fra både AAU i København og Aalborg. Her er en stor faglig spredning i de studerendes uddannelser og de tilbudte oplæg.

Udgifterne ved denne type besøg er:

  • Transport for studenterunderviserne fra Aalborg (dvs. booking af bus fra Aalborg til Sjælland og tilbage) samt evt. transport for studenterunderviserne fra København, hvis det er nødvendigt
  • Overnatning for studenterunderviserne fra Aalborg (på vandrerhjem, hotel el.lign.)
  • Forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe)

 

3. Mindre besøg

Ved mindre besøg (hvor under 15 klasser skal dækkes) kan man bruge studenterundervisere fra AAU i København.

Udgifterne ved et sådant besøg er:

  • Forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe)
  • Transport for studenterunderviserne fra København, hvis det er nødvendigt

 

Særlige emner

Har I ønsker om at få en eller flere studerende ud at holde oplæg om et særligt emne, og er dette emne ikke allerede repræsenteret blandt studenterundervisernes faste oplæg, er det muligt at efterspørge dette emne ved at sende en mail til AAU on Demand.

Vi vil så undersøge, om der er en studerende, der kan dette. Det kan dog ikke garanteres.

 

Se oplæggene fra AAU CPh

Dagen forløb rigtig godt

"Hele dagen med AAU on Demand forløb rigtig godt – fraværet var faktisk lidt lavere end på en 'normal' skoledag, og evalueringerne fra eleverne var meget positive"

Jannik Johansen
Rektor, Frederiksberg Gymnasium

vi har fået noget ud af timerne

"Det har været rigtig spændende. Vores undervisere var forberedte, og vi har fået noget ud af timerne"

Elev på Frederiksberg Gymnasium