Praktisk om besøg og booking

Praktisk information i forbindelse med besøg og booking

 

Ansøgning om besøg

Det er både muligt at booke enkelte oplæg og store besøg, hvor hele gymnasiet dækkes af AAU oin Demand.

Vi vil meget gerne modtage henvendelser og booking af undervisningsdag så hurtigt som muligt og mindst 3 måneder i forvejen af hensyn til både den interne koordinering på universitetet og koordineringen med den gymnasiale institution.
 

Ansøg om en undervisningsdag her

Besøg på gymnasiet

AAU on Demand besøger altid gymnasiet. Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde lokalebooking på Aalborg Universitet.
 

Tidsplan

Ved booking aftaler besøgskoordinatoren og skolen i fællesskab deadlines og forventningsafstemmer.

De studerende skal informeres om datoen for undervisningsdagen 3 måneder i forvejen.

Koordinatoren og gymnasiets kontaktperson planlægger forløbet i detaljer, så både uddannelsesinstitutionens og de AAU-studerendes ønsker tilgodeses.

14 dage før besøget skal skemaet for gymnasieundervisningen være klar.
 

Info om selve besøgsdagen

AAU stiller en person til rådighed som koordinator på undervisningsdagen.

AAU står for at finde flest muligt studenterundervisere til at varetage opgaven og at gøre den faglige sammensætning så bred så mulig.

Skolen sørger for at udvælge de relevante oplæg og sammensætte det bedste skema for eleverne.

Gymnasiet får alternativ dag med anderledes undervisning og ny viden. Gymnasieeleverne vil desuden få mulighed for at få indblik i, hvad det vil sige at være studerende på et universitet.
 

Hvad forventes af uddannelsesstedet?

  • Det er gymnasiets ansvar at sammensætte skemaet for dagen, når koordinatoren har tilsendt skolen udvalget af oplæg, der er til rådighed.
  • Gymnasiet skal forberede både lærere og elever på dagen, så alle ved hvad der skal ske. Dette kan f.eks. gøres ved at vise en film på samling.
  • Gymnasiet har ansvar for undervisningsdagen og afviklingen af denne. Der skal være mindst en person til rådighed på dagen, som kan modtage og briefe de studerende ved ankomsten samt assistere dem ift. praktiske og tekniske spørgsmål.
     

Udgifter i forbindelse med besøget

AAU dækker de studerendes løn.

Gymnasiet varetager de studerendes udgifter i forbindelse med undervisningsdagen, herunder:

  • forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe)
  • transport
  • evt. overnatning (hvis det er nødvendigt)
     

Evaluering

Undervisningsdagen evalueres af gymnasieeleverne. Koordinatoren udarbejder en online evaluering, som skolen sender til eleverne.