KLASSEUNDERVISNING PÅ VIBENSHUS GYMNASIUM

For AAU on Demand CPH

Tidspunkt

04.11.2022 - 00.00

Beskrivelse

4-5 underviserer overtager undervisning i 1g og 2g på Vibenshus Gymnasium, når lærerne allokeres til at vejlede 3g'erne i SOP. 

Gå til arrangementslisten