Studenterundervisernes oplæg

Om studenterunderviserne

AAU on Demand har studenterundervisere fra alle 5 fakulteter på AAU i Aalborg og København - ca. 50 uddannelser er repræsenteret i korpset. Alle studenterunderviserne har udviklet deres eget oplæg, der tager udgangspunkt i deres studies faglighed.

Læs mere om AAU on Demand

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Hvilke oplæg vil du se?

På denne side kan du vælge, hvilke oplæg, du gerne vil se.

  • Du kan vælge mellem at få vist oplæggene inddelt i fakulteter, alt efter hvilke fagområder, der er relevante for dig og dine elever.
     
  • Du kan også vælge at se alle oplæggene på campus Aalborg eller København, alt efter hvilket korps, der er tættest på dig og dit gymnasium.
     
  • Nederst på siden kan du vælge at få vist projektoplæggene, som tilbydes fra korpset i Aalborg til problembaserede temadage.

OPLÆG INDDELT I FAKULTETER

Humaniora

Oplæggene fra Humaniora er bl.a. relevant for gymnasiefag som psykologi, dansk, historie, filosofi, sprogfag, samfundsfag, religion, mediefag og musik.

Ingeniør og Naturvidenskab

Oplæggene fra Ingeniør og Naturvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som matematik, samfundsfag, historie, fysik, kemi, økonomi, teknologifag og innovation.

FERMENTERING OG BÆREDYGTIGHED

EMILIA, SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY, AAU KØBENHAVN 

Hvad gør fermentering bæredygtigt? Hvorfor har vi brugt det igennem tusinder af år? Hvilken betydning har det haft for vores civilisation? Hvilke mikroorganismer er i spil? 
Dette oplæg dykker ned i verdenen af fermentering som er relevant både i forhold til fødevare konservering, i forhold til produktion af biobrændsel såsom bioethanol og biogas eller når det kommer til medicinal industrien. Oplægget kan også vinkles i forhold til fermenteringens indflydelse på udviklingen af vores samfund i nutidig og historisk kontekst.

RELEVANT FOR BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI, KEMI, TEKNOLOGI OG TEKNIK
(EVT. RELEVANT FOR TEKNOLOGI HISTORIE OG HISTORIE FORLØB)

Samme studerende tilbyder også

ENERGI FRA MADAFFALD

EMILIA, SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY, AAU KØBENHAVN

Fremtidens energi er grøn. Derfor skal vi prøve at udnytte vores ressourcer bedre. Dette oplæg sætter fokus på produktionen a biogas fra madaffald. Oplægget kan formes efter hvilken type hold det skal præsenteres eksempelvis kan det inkludere hvilke typer af mikroorganismer der er i spil under de forskellige stadier af anaerob nedbrydning og vækstfaktorer for disse, hvordan biogas processen er organiseret, konseptet bæredygtighed og bioenergy eller hvordan man undersøger biogaspotentiale.

RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, KEMI, TEKNOLOGI OG TEKNIK

Samfundsvidenskab

Oplæggene fra Samfundsvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som historie, jura, samfundsfag, psykologi, økonomi, matematik, it, religion og filosofi.

Sundhedsvidenskab

Oplæggene fra Sundhedsvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som biologi, idræt, samfundsfag, psykologi og kemi.

IT og Design

Oplæggene fra IT og Design er bl.a. relevant for gymnasiefag som teknik, mediefag, design, it, innovation, samfundsfag, historie, geografi, psykologi, matematik og filosofi.

OPLÆG INDDELT EFTER CAMPUS

Se oplæggene fra alle fakulteter sorteret efter campus Aalborg eller København.

PROBLEMBASERET TEMADAG


Se alle projektoplæggene til problembaserede temadage fra alle fakulteter på campus Aalborg.Tilbuddet om problembaserede temadage findes kun hos studenterunderviserne i AAU on Demand i Aalborg.

Se også...