Studenterundervisernes oplæg

Om studenterunderviserne

AAU on Demand har studenterundervisere fra alle 5 fakulteter på AAU i Aalborg og København - ca. 50 uddannelser er repræsenteret i korpset. Alle studenterunderviserne har udviklet deres eget oplæg, der tager udgangspunkt i deres studies faglighed.

Læs mere om AAU on Demand

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Hvilke oplæg vil du se?

På denne side kan du vælge, hvilke oplæg, du gerne vil se.

  • Du kan vælge mellem at få vist oplæggene inddelt i fakulteter, alt efter hvilke fagområder, der er relevante for dig og dine elever.
     
  • Du kan også vælge at se alle oplæggene på campus Aalborg eller København, alt efter hvilket korps, der er tættest på dig og dit gymnasium.
     
  • Nederst på siden kan du vælge at få vist projektoplæggene, som tilbydes fra korpset i Aalborg til problembaserede temadage.

OPLÆG INDDELT I FAKULTETER

Humaniora

Oplæggene fra Humaniora er bl.a. relevant for gymnasiefag som psykologi, dansk, historie, filosofi, sprogfag, samfundsfag, religion, mediefag og musik.

Ingeniør og Naturvidenskab

Oplæggene fra Ingeniør og Naturvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som matematik, samfundsfag, historie, fysik, kemi, økonomi, teknologifag og innovation.

Samfundsvidenskab

Oplæggene fra Samfundsvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som historie, jura, samfundsfag, psykologi, økonomi, matematik, it, religion og filosofi.

Sundhedsvidenskab

Oplæggene fra Sundhedsvidenskab er bl.a. relevant for gymnasiefag som biologi, idræt, samfundsfag, psykologi og kemi.

IT og Design

Oplæggene fra IT og Design er bl.a. relevant for gymnasiefag som teknik, mediefag, design, it, innovation, samfundsfag, historie, geografi, psykologi, matematik og filosofi.

OPLÆG INDDELT EFTER CAMPUS

Se oplæggene fra alle fakulteter sorteret efter campus Aalborg eller København.

PROBLEMBASERET TEMADAG


Se alle projektoplæggene til problembaserede temadage fra alle fakulteter på campus Aalborg.Tilbuddet om problembaserede temadage findes kun hos studenterunderviserne i AAU on Demand i Aalborg.

Se også...