AAU logo

Aalborg

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Oplæg fra Humanistisk Fakultet

Aalborg

 • +

  "Men jeg hader bare grammatik..."

  OFELIA, SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER, AAU AALBORG

  De fleste er enige om, at vi skal lære andre sprog. Men hvorfor? Og hvorfor kan vi ikke bare nøjes med engelsk? I dette oplæg skal vi tale om fremmedsprog på gymnasiet og i virkeligheden. Vi kommer til at se på sammenhængen mellem sprog og kultur og vil herunder gennemgå hvordan ”tørre” elementer af sprogfag, f.eks. grammatikken, også er relevante. Målet er at sætte fokus på sprog som noget anvendeligt og håndgribeligt. Det vil blive en sprogtime vendt på hovedet, hvor vi ved hjælp af forskellige øvelser vil prøve at komme tættere på motivationen for at lære et sprog, og eleverne vil – med udgangspunkt i deres egne interesser – arbejde med at koble det kulturelle og det sproglige. Oplægget er tiltænkt en klasse med forskellige fremmedsprog.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE SPROGFAG.

 • +

  Celebrity-kultur – kunsten i selviscenesættelse

  LAURA, DANSK OG PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Hvorfor synes vi, at kendte mennesker er interessante? Eleverne får indblik i hvad celebrity-kultur er, og kendskab til begreber som mediecirkulation og selviscenesættelse med udgangspunkt i teoretikeren Erving Goffmans begreber; frontstage og backstage. Oplægget vil lægge fokus på at skabe refleksion hos eleverne over vores egen hverdagsinteraktion, men også lære dem at stille sig kritisk over for de kendisprogrammer vi oplever i tv’et eller de celebrities vi møder på sociale medier. Igennem oplægget kigger vi på konkrete eksempler fra videoklips, Instagramprofiler og programudsnit som eleverne skal analysere på ud fra den valgte teori.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, PSYKOLOGI OG SAMFUNDSFAG

 • +

  Creativity takes courage

  KRISTINE, ART AND TECHNOLOGY, AAU AALBORG

  Udviklingen indenfor kunst og teknologi er i de seneste år eksploderet, men hvad er kunst egentlig? Og hvordan kan man kombinere kunsten med teknologien?
  Dette oplæg handler om hvordan vi kan bruge kunst i samarbejde med teknologi inden for udviklingen af interaktive installationer, ved at kombinere de to felter og opnå et nyt, oplevelsesorienteret og innovativt resultat. Undervisningen vil være todelt, bestående af undervisning og en gruppeworkshop hvor eleverne vil få inspiration til at skitsere deres egen interaktive installation, ved hjælp af metoder til kreativ tænkning og ideudvikling. OBS: Det forventes at eleverne medbringer blankt papir, viskelæder og en almindelig blyant.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, BILLEDKUNST OG KOMMUNIKATION/IT.

 • +

  Det gode argument

  CASPAR, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG 

  Hvad er et argument, og hvad er et godt argument? Efter en kort introduktionen af logik (læren om gyldige og ugyldige slutninger), hvor der bl.a. stilles skarpt på begreber som 'præmis' og 'konklusion', vil jeg sammen med eleverne undersøge forskellige typer udsagn, og hvordan de kan bruges – eller ikke bruges – i visse argumentstrukturer. Jeg vil herefter præsentere de studerende for nogle af de mest hyppige fejlslutninger, som man BØR være opmærksom på, når man f.eks. lytter til en politisk debatrunde. Kort sagt: et lynkursus i kritisk tænkning og klar tale.

  OPLÆGGET OMHANDLER KRITISK TÆNKNING OG ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG. 

 • +

  Er jeg alene i verden?

  HELLE, ORGANISATORISK LÆRING, AAU AALBORG

  Er jeg alene i verden? Nej! Der er mennesker over alt. Vi indgår alle i sociale fællesskaber f.eks. klassen, familien og fritidsaktivitet bare for at nævne nogen. Formålet med oplægget er at give eleverne en øget forståelse af kultur i netop disse sociale sammenhænge. Under oplægget vil eleverne blive givet konkrete værktøjer til, hvordan de kan forme kulturen i deres klasse og arbejdsplads m.m. Ønsket er, at eleverne gennem dette oplæg vil have mulighed for at reflektere over hvilke roller, de varetager sig i forskellige grupper, samt hvordan de kan forbedre fællesskabets kultur. Oplægget vil indeholde en struktureret diskussion samt et casearbejde til konkrete problemstillinger. Oplægget kan være med til at forbedre klassens interne miljø.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, PSYKOLOGI, ENGELSK, ORGANISATION,

  SAMFUNDSFAG

 • +

  Erindring og identitetsdannelse med et ostalgisk fokus

  IDA, TYSK ALMEN OG HISTORIE, AAU AALBORG

  Ethvert menneske indgår i forskellige grupper, hvoraf en identitet bliver dannet. Disse gruppers forskellige erindringer har indflydelse på den enkelte persons selvopfattelse. For det kollektive, østtyske folk spiller især erindringen om tiden fra Die Deutsche Demokratische Republiks oprettelse (1949) til dens sammenbrud (1990) en fremtrædende rolle for deres identitetsdannelse. Efter DDRs indlemmelse i Forbundsrepublikken Tyskland opstod en stigende følelse af underlegenhed hos den østtyske befolkning. Dette resulterede i en særlig nostalgisk følelse – en følelse der ganske vist udelod regimets totalitære karakter. Vi vil bl.a. diskutere, hvorvidt denne forskønnelse af virkeligheden giver et forvrænget billede og dermed fortrænger den sande fortid.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR TYSK OG HISTORIE

 • +

  Et interview om kærlighed

  DENNIS, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

  Kærlighed er mange ting - men hvad er kærlighed, og hvordan defineres den?
  Fokusset i klasseundervisningen vil handle om at give eleverne de fornødne redskaber til at definere kærlighed ud fra et akademisk perspektiv, hvor der arbejdes problembaseret i små grupper. Eleverne bliver introduceret til teori omkring interviews og interviewguides. Hver gruppe skal samarbejde og kommunikere indbyrdes via interviews og rollespil.
  Undervisningen er tiltænkt som et lille spændende og lærerigt indblik i, hvordan man arbejder med problembaseret læring på Aalborg Universitet, samtidig med at eleverne får brugbare erfaring i at foretage interviews i fremtidige projekter.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE FAG.

 • +

  Hvad er dit privatliv værd? - en indførelse i overvågning

  Benny, Anvendt Filosofi og Kommunikation, AAU Aalborg 

  Overvågning handler først og fremmest om sikkerhed, men selv efter knap 20 års masseovervågning, har adskillelige kommissioner uafhængigt af hinanden konkluderet dens manglende præventive effekt og fundet at ulemperne langt overstiger fordelene. Spørgsmålet er så, hvorfor monitoreringen af enkeltindividet stadig stiger, og hvilken betydning den har for enkeltindividets frihed. Oplægget vil primært ved at trække på filosofi og socialpsykologi inddrage eleverne i oplysningens udfordringer i vores samfund i dag. Her vil vi undersøge, hvorfor der så ofte er et modstridende forhold mellem hvad vi véd, og hvordan vi handler. Eleverne præsenteres for værktøjer, de fremadrettet kan anvende i analyser af kulturelle, politiske og økonomiske forhold.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI OG FILOSOFI

 • +

  Hvordan styrer de mig?

  CANSU, LANGUAGE AND INTERNATIONAL STUDIES, ENGLISH, AAU AALBORG

  Hvorfor vælger vestlige kvinder at tilknytte sig Islamisk Stat? Dette eksempel er blot et ud af alle de eksempler vi ville kigge nærmere på fælles med eleverne. Identitetsdannelse kan ses fra mange perspektiver, hvor vi vil fokusere på den samfundsmæssige identitet, om hvordan vi hele tiden skaber en fælles identitet uden at vi egentlig er bevidste omkring det. Formålet med dette oplæg er at få eleverne til at reflektere over aktuelle emner som vi oftest ikke sætter spørgsmålstegn ved. Derudover give dem teoretisk viden om hvordan man skaber en fælles identitet og hvilke parameter man kigger på. Dette vil yderligere give forståelse og indblik på hvordan NGO’er, organisationer, terrororganisationer styrer deres medlemmer.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ENGELSK, HISTORIE, KULTURFORSTÅELSE, PSYKOLOGI, RELIGION SAMFUNDSFAG

 • +

  Kan vi grine af gammel litteratur?

  SØRINE, DANSK, AAU AALBORG

  Hvad kan pruttejokes fortælle os om middelalderens kultur – og om os selv?  I undervisningen skal eleverne forholde sig til deres tanker og forventninger til ældre litteratur, hvor de skal prøve kræfter med et 500 år gammelt fastelavnsspil. Formålet med oplægget vil være at arbejde med ældre litteratur på alternativ vis, hvor eleverne introduceres til humorteori, som skal klæde dem på til at diskutere, hvad de finder sjovt, og hvorfor. Eleverne vil arbejde med eksempler fra både fortid og nutid – i form af både tekstuddrag og videoklip – for at reflektere over, hvordan danskfaget kan benyttes til at forstå mennesker. Gennem oplægget skal eleverne både arbejde, grine og få et anderledes indblik i ældre litteratur.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK

 • +

  Kultur i organisationer som centrum for læring

  TANJA, LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER, AAU AALBORG 

  Læringsrum findes over alt i samfundet, og dette har ikke mindre betydning for kulturen i organisationer. Eleverne får indblik i læringens betydning i dagligdagen koblet til dens betydning for en medarbejders medvirken i og skabelse af kultur på en arbejdsplads. Dette med udgangspunkt i organisationer. Jeg vil til det inddrage Lave og Wengers begreb i situeret læring i praksisfællesskaber. Oplægget vil have fokus på få eleverne til at reflektere over, hvilken betydning læring har for deres egen ageren, og hvordan læring kan bruges som en motiverende faktor i deres dagligdag. Gennem oplægget får eleverne reflekterende læringsøvelser i grupper, dagligdagseksempler og mulighed for diskussion om læring i arbejdspladskulturer.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, PSYKOLOGI, AFSÆTNING OG SAMFUNDSFAG

 • +

  Lyt og gør andre klogere!

  LINE, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

  Oplægget vil fokusere på, hvordan vi kan gøre hinanden klogere via dialog. Eleverne vil lære om kommunikation, og hvordan det kan bruges i en professionel sammenhæng. De lærer også, hvorfor vi som mennesker har så svært ved at lytte oprigtigt til hinanden, og hvordan vi kan komme udfordringen til livs. Vi kommer ind på, hvordan god kommunikation øger vores effektivitet, og hvordan vi kan bruge kommunikation til at blive klogere på os selv og andre.  Eleverne lærer at stille spørgsmål ved andres udsagn, at blive mere nysgerrige og bedre til at samarbejde. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE FAG

 • +

  Madspild, markedsføring og miljø – kampagner, der redder verden!

  NANNA, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TYSK, AAU AALBORG 

  Hvad er madspild? Hvorfor opstår det? Hvilke konsekvenser medfører det? Disse spørgsmål er væsentlige, når emnet hedder madspild. Undervisningen vil indeholde forskellige elevinddragende aktiviteter såsom Mentimeter og Kahoot, og der vil blandt andet blive sat fokus på, hvilke restauranter og supermarkeder, der finder madspild vigtigt. Formålet med dette oplæg er at få eleverne til at reflektere over madspild og få dem til at gøre en forskel. Undervisningen vil tage udgangspunkt i gruppearbejde, hvor hver gruppe blandt andet laver en lille fremlæggelse om, hvad de kan gøre for at mindske madspild samt give eksempler på, hvordan en kampagne mod madspild kunne udarbejdes. OBS: Der er et krav om at der skal være højtalere til rådighed. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, SAMFUNDSFAG OG TYSK

 • +

  Man bander ikke i radioen! - en snak om musikcensur

  METTE, ENGELSK ALMEN - MUSIKVIDENSKAB, AAU AALBORG

  Hvordan aflytter man egentlig et stykke musik, og hvorfor laver vi musik radiovenligt? Eleverne vil få redskaber til at lave en auditiv analyse af to versioner af samme stykke musik, hvorefter de vil blive introduceret for termet musikcensur, for hvornår censurerer man et stykke musik? Det kan være det er når det bliver for sexuelt, måske er det ved lov eller måske er grunden en helt tredje. Musik har massere af samfundsmæssig relevans, og musikcensur er en god måde at komme ind over musik i andre kulture, i historisk perspektiv og i vores samfund i dag. Forskellige cases vil blive brugt i klasseundervisningen hvor sange er blevet ændret, hvorefter eleverne skal bedømme om de er censureret, hvordan og hvorfor?

  Krav: Højtalere. Gerne guitar, klaver og trommer, hvis umuligt kan det også sagtens lade sig gøre.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MUSIK, SAMFUNDSFAG, ENGELSK.

 • +

  Musik og demens – hvordan kan man bruge musik i behandling?

  AMANDA, MUSIKTERAPI, AAU AALBORG

  Nogle har måske hørt om det fænomen, at mennesker på trods af svær demens kan huske og synge mange sange. Det virker nærmest magisk, men der er en neurologisk forklaring på fænomenet. Musik kan nemlig aktivere hjernen, samt stimulere følelser, sanser, minder og identitetsfølelse.
  Demens er en folkesygdom der medfører en række udfordringer, som musikterapi kan være med til at løse, og det vil der blive præsenteret et case-eksempel på.
  Oplægget vil give eleverne et eksempel på en anderledes måde at arbejde med musik på, en introduktion til demenssygdomme og hjernens kamp/flugt system, samt invitere dem til en diskussion om fordele og ulemper ved forskellige behandlingsmetoder.
  Krav: Mulighed for at tilslutte computer til projekter og højtalere.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MUSIK, PSYKOLOGI, BIOLOGI OG FILOSOFI.

 • +

  Psykologien bag “like”

  ASTRID, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Hvorfor er det så svært at lægge mobilen fra os, hvorfor føles et “like” på Facebook så godt, og hvorfor er det så nemt for os mennesker at blive afhængige af teknologien? Disse spørgsmål vil vi forsøge finde svar på. Derudover vil vi se på teorien bag behavioristisk design, og hvordan man gør brug af psykologiske teorier idag til at designe teknologi. Der vil blive taget udgangspunkt i nogle eksempler fra virkeligheden såsom Instagram. Vi vil derudover diskutere de etiske konsekvenser af at bruge viden om menneskets psyke til at skabe produkter. Eleverne vil derefter få en problembaseret opgave, hvor de udfra et behov fra Maslow’s behovspyramide rent teoretisk skal designe idéen til en app, der gør brug af viden fra psykologi.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG, ENGELSK, DANSK, BIOLOGI, FILOSOFI

 • +

  Sigmund Freud: analyze this!!

  MAJA, DANSK OG PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Kan vi stadig bruge en teori udviklet i starten af 1900-tallet på helt nye litteratur- og medietekster? Svaret er selvfølgelig JA! Eleverne vil i løbet af undervisningen stifte bekendtskab med de klassiske begreber indenfor den freudianske psykoanalyse, samt lære at anvende disse i en nutidig sammenhæng. Sammen vil vi analysere Madonnas musikvideo til ”Die Another Day” og eleverne vil selv få mulighed for at arbejde analytisk med enten en reklame, et digt, et eventyr eller noget helt andet. Derved ender eleverne ud med en overordnet forståelse for de psykoanalytiske principper og et værktøj til at arbejde problemorienteret med en danskfaglig eller psykologisk problemstilling.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, PSYKOLOGI OG SAMFUNDSFAG

 • +

  Sov dig sund? - et oplæg om søvn, stress og tankemylder

  THILDE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Ca. en tredjedel af menneskets liv bruges på at sove, og den tredjedel har stor indflydelse på dets velbefindende i de to resterende tredjedele. Oplægget vil udforske, hvorfor mennesket sover, og hvad der sker med både kroppen og psyken, når søvnen indtræder. Sammen med eleverne vil søvnens funktion udforskes både ud fra et evolutionært og fysiologisk perspektiv. Herudover vil eleverne med udgangspunkt i deres egne erfaringer og udførelsen af teoretiske lege få et større indblik i, hvilke konsekvenser der kan forekomme i forbindelse med søvnmangel og andre søvnproblemer. Afslutningsvis vil den teoretiske viden blive anvendt i analysen af en case, hvor elevernes egne refleksioner og forståelser af søvnens betydning vil blive sat i spil.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR PSYKOLOGI, SAMFUNDSFAG OG BIOLOGI

 • +

  Stodderrappen - en skændsel eller et genialt fænomen?

  SISSEL, MUSIKVIDENSKAB, AAU AALBORG

  Eleverne vil igennem dette emne, lære noget om brugen af musik på en anderledes måde i mødet med en upcoming ’accepteret’ musikform. Her vil der blive lagt vægt på hiphoppen som en niche-kultur, der bygger på specielle værdier og som på mange måder lever efter deres ’blackness’- og 'hood'-identitet. Samfundsmæssigt er der skræmmende hvor meget de slipper af sted med at skrive i deres, til tider, halvsexistiske tekster. Så hvorfor lader vi dem egentlig gøre det? Er de affødt af kulturen eller bliver kulturen affødt af dem?
  I løbet af dagen arbejdes der igennem bl.a. projektarbejde på at forbedre forståelsen af kulturen, musikkens påvirkning og livet rapper i Danmark.

  Krav: Der skal gerne være højtalere således, at der kan afspilles lydeksempler igennem projektoren.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MUSIK, DANSK, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, ENGELSK.

 • +

  Vask aldrig op igen! - gyldige argumenter mod din mor

  LASSE, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG

  Overalt omkring os finder vi argumenter og påstande om verden. Ofte kan vi være uenige med disse påstande, men hvordan kan vi forsøge at bevise, at sådanne påstande er forkerte?
  Domslogik er et redskab, der bruges i vid udstrækning indenfor filosofi. Det er et redskab, som man kan anvende til at kontrollere, om et arguments konklusion følger af argumentets præmisser. Altså, om argumentet er logisk gyldigt.
  I dette oplæg præsenteres de basale formel logiske begreber, hvordan domslogikken kan anvendes til at vurdere gyldigheden af argumenter, og hvorfor formel logik er vigtigt inden for både dansk, samfundsfag, matematik, computervidenskab og videnskab generelt.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG, MEN ISÆR DANSK, SAMFUNDSFAG OG MATEMATIK.

 • +

  You’ll never walk alone - hvordan musik kan være nøglen til mesterskaber

  CHRISTIAN, MUSIKTERAPI, AAU AALBORG

  Musik er en så velintegreret del af sportens verden, at den let kan overses - men hvad nu hvis musik er det værktøj, som kan være forskellen på at vinde og tabe?
  I dette oplæg vil eleverne, igennem gruppearbejde og inkluderende undervisning, stifte bekendtskab med en helt ny tankegang indenfor musik, idræt og psykologi og endda være med til at forme fremtidens forskning, idet at oplægsholderen er en af de allerførste på verdensplan til at forske i emnet. De vil få indsigt i, hvordan sportsudøveres eksisterende musikpræferencer kan danne grundlag for optimering af deres træning, men også være med til at fremme deres mentale sundhed. Derigennem vil eleverne blive klogere på, hvordan de selv kan bruge musikken aktivt i deres hverdag.OBS: Det vil være fordelagtigt, hvis skolen kan stille højtalere til rådighed, men oplægget kan også sagtens holdes uden.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MUSIK, IDRÆT, PSYKOLOGI

 • +

  ”Der er et yndigt land” – med brandingværdi

  JONAS, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK, AAU AALBORG

  Hvordan kan virksomheder udnytte Danmarks værdi som brand? I dette oplæg vil vi se nærmere på begrebet ”nation branding”, og hvordan et lands brand påvirkes af forskellige faktorer i samfundet. Oplægget vil anvende konkrete eksempler på virksomheder, som anvender danske kulturelle elementer i deres markedsføring. Herunder Flying Tiger Copenhagens anvendelse af det danske sprog på det spanske marked, og Carlsbergs markedsføringsvideo med Mads Mikkelsen ”The Danish Way”. Derudover vil oplægget behandle fænomenet ”hygge”, hvor socialkonstruktivismen inddrages til forståelse af dets betydning i international markedsføringssammenhæng.  

  (Casen ”Flying Tiger Copenhagen” kan tilpasses til elever, som har spansk sprogfag)

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SPANSK, AFSÆTNING, DANSK, KULTURFORSTÅELSE, SAMFUNDSFAG OG ENGELSK

 • +

  ”Mor, vil du donere mit hjerte?”

  FIE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG 

  Ved udgangen af 2018 manglede 447 danskere et nyt organ, mens 40 patienter døde på venteliste. Hvordan kan dette lade sig gøre, når statistikken viser, at 90% af alle danskere går ind for organdonation? Tallene vidner om, at vi har svært ved at tage det aktive valg om at donere organer eller ej. Oplægget vil gennem relevant psykologisk teori give en indføring i, hvorfor det er svært at tage stilling, samt undersøge hvordan visuel eksponering kan fremme en meningsskabelse. Gennem analyse af organdonationsreklamer vil eleverne blive udfordret på deres forståelse for organdonation og meningsskabelse herom gennem en konfrontation med fænomenet. Med dette vil eleverne få indsigt i, hvordan visuel eksponering påvirker meningsskabelsesprocesser.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DANSK OG SAMFUNDSFAG

 • +

  ”The prick over the eye” – undgå dårlige oversættelser

  ASGER, ENGELSK, AAU AALBORG 

  Langt de fleste er nok stødt på en dårlig oversættelse, om det så er i en politisk tale eller underteksterne på Netflix. Oversættelse er sværere end man skulle tro, for hvordan oversætter man f.eks. ordet "hygge" som ikke findes på engelsk? Oplægget vil primært fokusere på oversættelse fra dansk til engelsk, men vil også have eksempler på oversættelser fra engelsk til dansk. Eleverne vil få nogle sproglige redskaber, som de kan tage med sig til den normale undervisning, baseret på grundlæggende teorier om oversættelse. Målet med oplægget er at præsentere eleverne for den praktiske side af sprog, med fokus på anvendelighed i hverdagen og i arbejdslivet.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE SPROGFAG, MEN ISÆR ENGELSK OG DANSK

 • +

  At opsøge ubehag – En smutvej til lykken?

  BENNY, ANVENDT FILOSOFI OG KOMMUNIKATION, AAU AALBORG 

  I en undersøgelse af konformitet i et kulturperspektiv, vil vi sammen diskutere fordelene og ulemperne ved altid at tage de sikre veje i livet. Vi vil med andre ord undersøge om en forøgelse af livsglæde, er mulig på den anden side af vores komfortzone. Med afsæt i dydsetikken som den fremlægges af Aristoteles samt Freuds kulturanalyse, vil vi i fællesskab afprøve argumenter der taler imod mange af vores handlingsmønstre, i ønsket om at træne den refleksive del af vores sind. Vi vil både tage udgangspunkt i vores eget liv og konkrete cases.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI OG FILOSOFI

 • +

  Du er hvad du ser

  ANDREAS, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

  Oplæggets formål vil være at oplyse eleverne, om hvordan moderne medier påvirker mennesket. Der vil blive gennemgået en række teorier på klassen, blandt andet framing og cultivation theory. Disse vil blive sat i relation til film og diskuteret på klassen. Eleverne vil lære om forskellige måder hvorpå de medier vi indtager kan have inflydelse på vores holdninger og handlinger, uden vi er bevidst om det. Ydermere er målet at få eleverne til at reflektere over hvordan forskellige medier har påvirket dem, og hvordan de vil gøre det i fremtiden. Krav til oplægget: Post-its. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MEDIEFAG, SAMFUNDSFAG OG PSYKOLOGI

 • +

  Feminin, maskulin eller begge dele? Tværfagligt oplæg om køn, biologi og kultur

  CAMILLE, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Den første kategori, mennesket identificerer sig med, er, hvorvidt man er født pige eller dreng. Biologisk køn er dog ikke en styrende faktor for individets identitet, da nyere forskning har vist, at individets kønsidentitet i høj grad påvirker ens selvforståelse. Følgende oplæg vil igennem tværfaglig viden udforske hvad kønsidentitet er, og hvilken betydning den har. Eleverne vil blive præsenteret for tre typer argumenter, herunder et evolutionært, biologisk og kulturelt syn på køn. Denne viden skal udmunde i en faglig diskussion, hvor eleverne i en øvelse skal argumentere ud fra de tre syn. Efterfølgende perspektiveres der til en mere overordnet samfundsdebat om aktuelle tendenser, stereotyper og diskurser. Krav til oplægget: Jeg skal bruge mange tusser i farverne lyserød, rød, grøn og blå.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, HISTORIE, BIOLOGI OG RELIGION.

 • +

  Får du din vilje?

  NICKLAS, ANVENDT FILOSOFI, AAU AALBORG

  Vi lever i en tid, hvor alle har noget at sælge. Men er valget om at købe, ikke længere hos forbrugeren, men hos producenten? Har vi dog nogensinde haft valget, og i så fald, hvad er vores valg baseret på? Svaret findes dels igennem filosofien og psykologien!
  Dette oplæg vil handle om "den frie vilje" og dens udnyttelse i reklamebranchen. Hertil bliver anvendt filosofisk teori, der vil vise sig at være anvendelig på den psykologiske gren behaviorisme. I forlængelse af dette: Hvordan reklamebranchen benytter sig af tanken om det frie valg til at skabe falske behov hos forbrugeren.
  Eleverne vil blive præsenteret for værktøjer, der fremadrettet kan blive anvendt i analyser af kulturelle, politiske og økonomiske forhold. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DANSK, HISTORIE, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, FILOSOFI

 • +

  Hvor dansk kan man være? - Dansk identitet i en global kontekst

  AIDA, PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  I en mangfoldig verden, forsøger vi at forstå den danske identitet (hvad er det, overhovedet?) i en nutidig kontekst. Sammen med eleverne tager vi fat i, hvad det vil sige at identificere sig som dansk, og måske også være stolt af det. Er der betingelser for at kalde sig dansk? Er det en selv, der bestemmer om man er dansk eller ej? Kan man have flere identiteter? Og særligt, hvilken betydning har det for unges selvopfattelse og identitetsdannelse, at danskhed ikke ser ens ud hos alle? Man bliver først opmærksom på ens nationale identitet, når andre udfordrer eller prikker til den. Eleverne skal konkret beskæftige sig med social identitet, og får lov til selv at prøve kræfter med at definere danskhed.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, PSYKOLOGI OG FILOSOFI

 • +

  Kan du se, hvad jeg sagde?

  MARIA ALEXANDRA, KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER, AAU AALBORG

  Den eneste du ikke kan se, er dig selv. Men hvorfor synes vi alligevel, at det er svært at modtage feedback? Hvordan har vi mulighed for at give hinanden en konstruktiv feedback, som vi kan arbejde ud fra fremadrettet? Det kommer dette oplæg til at handle om. Eleverne får indblik i, hvordan vores nonverbale kommunikation både kan understøtte og modsige vores verbale kommunikation. Eleverne får værktøjer til, hvordan man kan give hinanden, og selv modtage, en konstruktiv feedback.
  Oplægget vil desuden tage udgangspunkt i her-og-nu situationer, som eleverne selv er med til at konstruere og analysere i form af rollespil. Vi kommer til at arbejde ud fra en feedback-model, som vil være en rettesnor for de scenarier, vi opstiller. Undervisningen kommer til at være uden computere, så eleverne kommer til at få brug for papir og blyant.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE FAG, DER ØNSKER AT ARBEJDE MED FEEDBACK

 • +

  Kultur, Sociale Medier & Memes (Culture, Social Media & Memes)

  MADS, LANGUAGE AND INTERNATIONAL STUDIES, ENGLISH, AAU AALBORG

  Kultur præger os alle, primært i relation til konstruktionen af vores identitet, men hvordan forstår vi kultur? Hvilke kulturelle indtryk får vi fra sociale mediers indhold?
  Oplægget vil præsentere de studerende for traditionelle koncepter inden for kultur i en moderne kontekst. Derudover vil de få redskaber til at kunne analysere en specifik form for indhold nemlig memes. Formålet med oplægget er at udvide de studerendes perspektiv for hvilke kulturelle indtryk, de bliver udsat for på daglig basis, og hvordan det har været med til at have en vis effekt på deres identitet. Krav til oplægget: højtalere. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ENGELSK, SAMFUNDSFAG

   

Oplæg fra Ingeniør- og Naturvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

 • +

  Antibiotika resistens - fremtidens største dræber

  ANNE, BIOLOGI, AAU AALBORG

  Frem mod 2050 forventes antibiotikaresistens at forårsage 10 millioner dødsfald hvert år – til sammenligning dør 8 millioner mennesker årligt af kræft. Antibiotikaresistens påvirker størstedelen af den moderne medicinpraksis: alt fra behandling af bakterielle sygdomme til organtransplantation vil blive påvirket og derfor medfører antibiotikaresistens store konsekvenser for vores globale sundhed. Sammen med eleverne vil årsager og konsekvenser af antibiotikaresistens blive udforsket. Oplægget vil fokusere på udviklingen af antibiotika, hvordan og hvorfor bakterier bliver mere modstandsdygtige, samt hvordan et liv uden antibiotika ser ud.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE UNGE, DA DET ER ET STORT GLOBALT PROBLEM MEN ER ISÆR RELEVANT FOR FAGENE BIOLOGI OG SAMFUNDSFAG

 • +

  Anvendelse af drug carrier systemer til forbedret medicinsk behandling

  KAARE, KEMITEKNOLOGI, AAU AALBORG

  En stor del af den medicin vi benytter i dag udnyttes meget dårligt til dets egentlige formål, at afhjælpe og kurere sygdomme. Dette skyldes i mange tilfælde at medicinen skal optages i vores krop, for at den kan nå det eller de steder i kroppen, hvor den skal virke. Denne optagelsesvej har mange barrierer, som skal overkommes, før at medicinen får den tiltænkte effekt. For at overkomme disse barrier formuleres de fleste medikamenter. Det vil sige at man tilsætter en række hjælpestoffer, som kan afhjælpe diverse problemer for aktivstoffet. En god formulering af et medikament er vigtigt for medikamentets effektivitet og i forbindelse med reduktion af bivirkninger. Oplægget omhandler drug carrier systemer til formulering af medikamenter.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR KEMI, BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI.

 • +

  Billeder i tal

  RASMUS, MATEMATIK-TEKNOLOGI, AAU AALBORG

  Vi ser, modtager eller sender hver dag digitale billeder over nettet – om det er gennem Facebook, Snapchat, Instagram eller et af tusindvis andre hjemmesider og applikationer. Med udviklingen af digitale kamera i vores smartphones bliver kvaliteten af disse billeder bedre og bedre. Men bedre kvalitet medfører også større filstørrelser. Så hvordan mindsker vi billedernes filstørrelse uden at ødelægge billedet? Og kan vi benytte matematik til dette?
  Eleverne vil i dette oplæg – gennem en visuel præsentation med eksempler og gruppeopgaver – blive introduceret for, hvordan billeder repræsenteres på digitale enheder, samt få indblik den grundlæggende matematik, der ligger bag JPEG-billedkomprimeringsmetoden.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK (B OG A), PROGRAMMERING OG INFORMATIONSTEKNOLOGI

 • +

  Biodiversitet - et livsvigtigt fundament

  CECILIE, BIOLOGI, AAU AALBORG 

  Vi glemmer, at vi kommer fra naturen og er afhængige af den! Brændstof, lægemidler og afgrøder udvindes fra naturen. Naturen bidrager også til mere skjulte elementer såsom vigtige næringsstofscykler. En del af en større sammenhæng! For 65 mio. år siden uddøde dinosaurerne. Tiderne skifter og nu står vi overfor den 6. masseuddøen; tab af biodiversitet grundet vores overforbrug af naturens ressourcer. Hvad kan vi gøre og hvordan hænger det sammen? Gennem flere stationer bliver elvenerne på en sjov og inddragende måde bekendte med centrale begreber, der giver en bredere forståelse af konceptet biodiversitet, samt gør eleven i stand til at gennemskue emnets kompleksitet. Formålet er at skærpe elevens nysgerrighed og opfordre til handling.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI.

 • +

  Det kalder jeg god kemi!

  JEPPE, KEMITEKNOLOGI, AAU AALBORG

  Kemiske industrier opfattes af mange som miljøbelastede og farlige for samfundet, og af samme grund kan jobbet som kemiingeniør også ses som medspiller til dette. Men er denne kritik er egentligt velbegrundet og kan man overhovedet gøre en positiv forskel for miljøet som kemiker?
  Målet med dette oplæg er at give et mere nuanceret indblik i hvordan en kemiingeniør ser og løser problemer for at gøre processerne grønnere eller mere sikre. Vi vil lære om industrier der har omstillet sig til grønnere metoder, og igennem case-arbejde vil vi selv forsøge at tage en kemiingeniørs briller på. Vi vil kigge på en desværre stadig meget "beskidt" industri, nemlig denim-industrien, og sammen finde på smarte løsninger til forbedre processerne.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR KEMI, SAMFUNDSFAG, TEKNOLOGI, BIOLOGI, INNOVATION, PLS TEKNIKFAG

 • +

  Dit liv styret af algoritmer – fra morgenrutine til livsvalg

  KRISTIAN, SOFTWARE, AAU AALBORG 

  Maskinlæring og algoritmer er igennem de sidste par år blevet omdiskuteret en hel del og er blevet buzzwords for mange. 
  I dag, er maskinlæring og algoritmer, blevet en stor del af vores hverdag. Algoritmer er overalt om så om det er når du gennemgår din morgenrutine, eller når du bestiller en vare på nettet. Algoritmer kan, i et sammenspil med maskinlæring, opnå helt utænkelige ting og de påvirker din hverdag mere end du lige tror. Hvad er en algoritme og hvad er maskinlæring overhovedet? I dette oplæg vil eleverne blive præsenteret, for hvad algoritmer er, hvordan de påvirker os dag til dag og hvorfor de er vigtige. Eleverne vil opnå viden omkring forskellige algoritmer og hvordan maskinlæring fungerer på et grundlæggende plan.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK, PROGRAMMERING, SAMFUNDSFAG OG PSYKOLOGI

 • +

  Et brag af en hverdag - kemien alle praktiserer

  IVAN, KEMI, AAU AALBORG

  Dette oplæg giver en indsigt i hvordan vores hverdag er afhængig af kemi, hvor man både lærer det teoretiske og samtidig prøver det i praksis, hvor der er både forsøg med farver, ild og dem med knald i (uden at springe skolen i luften). Uden at tænke over det bruger man meget kemi i sin hverdag. Det er lige fra sæber til hudcreme. I sæber bruger man tensider til at kunne fjerne fedt med på overflader, hvor i ketchup bruger man emulgatorer til få en homogeniseret blanding af olie og vand. Det idéelle sted for dette oplæg er et naturvidenskabslokale, men det kan sagtens fungere i et klasselokale også. Desuden kan dette oplæg tilpasses sådan at selv dem med kun lidt naturvidenskabelige interesse, kan få en oplevelse de vil huske i lang tid. OBS: Det er en fordel, hvis skolen har saltsyre, NaOH, phenolphtalein, brintoverilte og bunsenbrænder, men er ikke noget krav.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR KEMI, BIOLOGI, FYSIK

 • +

  Fra lokal udledning til globalt miljø

  JON, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU KØBENHAVN

  I Danmark bryster vi os tit af at have en høj miljømoral. EUs miljøagentur har hovedsæde i København, og Danmark har da også en relativt stor indflydelse på miljøpolitikken i EU. Men hvor stammer denne selvopfattelse fra?
  Med klip fra arkivet får eleverne et indblik i skiftende miljøbegrebers rolle i den danske miljøpolitik. Vi ser nærmere på, hvordan hensigtsmæssig placering af tung industri og principper om fortynding er blevet erstattet af miljøledelsessystemer og principper om renere teknologi. Vi kommer ind på, hvordan ansvaret tidligere var hos stat og kommune, men i dag er hos forureneren selv. Eleverne får mulighed for selv at prøve kræfter med input-output modeller og beregning af konsekvenser ved spildevandsudledning.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE, BIOLOGI, KEMI, FYSIK, MATEMATIK

 • +

  Giftighed - hvad er det?

  SIGRID, VAND OG MILJØ, AAU AALBORG

  I medierne kommer der ofte op med; 'Det her har vist sig at være giftigt' eller 'Dette stof er fundet i høje koncentrationer i drikkevandet'. Oplægget og undervisningen skal give eleverne - A: En værktøjskasse de kan 'bullshit' teste disse typer mediebeskeder med og B: En forståelse for hvordan giftstoffer fungerer og hvilke udfordringer det giver i samfundsmæssig forstand. Eleverne kommer til selv at skulle undersøge på nettet som en del af filosofien - learning by doing og via diskussion. De kommer til at lære, hvordan alkohol, som giftstof virker - og om princippet i frivillig risiko og livsrisiko blandt andet.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI, KEMI, SAMFUNDSFAG

 • +

  Gør din hverdag mere intelligent

  JAN, ROBOTICS, AAU AALBORG

  Vores dagligdag er fyldt med teknologi, som er skabt for at gøre livet nemmere for os. Elektronik og programmering er i konstant udvikling og bliver kombineret, i produktionen af alverdens smarte enheder og gadgets. Er disse produkter intelligente, selvom de ikke tænker som os mennesker? Vi skal arbejde med et konkret hverdagsproblem, og sammen, løse problemstillingen, ved brug af elektronik og programmering. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med et Arduino-projekt, som vil lære dem teknikker til selv at begyndte at gøre, lige præcis, deres daglige liv mere intelligent.
  Inden oplægget hentes ”Arduino IDE” (ikke online IDE) på: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, TEKNOLOGI OG PROGRAMMERING

 • +

  Hvad i alverden laver en ingeniør?

  JESPER, BYGGERI OG ANLÆG, AAU AALBORG 

  Oplægget vil give en smagsprøve på hvad det vil sige at være ingeniør, ved at introducere eleverne til de forskellige ingeniørdiscipliner indenfor byggeri og anlæg. Derefter skal eleverne arbejde med energimæssige problemstillinger for en case-bygning. For at udbedre problemerne, skal eleverne blandt andet arbejde med varmebalancer og bygningsfysik, for derefter at dimensionere og projektere løsningsforslag. Dette stiller krav til et sammenspil imellem det beregningstekniske, teoretiske og det praktiske indenfor byggeri og anlæg.
  Oplægget vil indeholde tavleundervisning og gruppearbejde, hvilket vil blive opsamlet med en fælles diskussion og vurdering af gruppernes løsningsforslag.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK, FYSIK, TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI

 • +

  Høretab - hvad ville en ingeniør gøre?

  KRISTIAN, MATEMATI-TEKNOLOGI, AAU AALBORG 

  Præsentationen gør op med fordomme og uvidenhed om ingeniørers arbejde. Der igennem bliver teknologiske og sociale aspekter af høretab berørt, for: Vi bliver ældre og ældre og det resulterer i gradvis nedsat hørelse, hvilket har store sociale konsekvenser for de, som har et høretab. Dette oplæg præsenterer en gruppe ingeniørers arbejde med en ny metode, hvorpå høretab kan behandles. Eleverne gøres kunstigt døve, sålede de kan opleve, hvor kraftfuldt et værktøj denne nye metode er. Det er et underholdende, sjovt og lærerigt oplæg, hvor der tages udgangspunkt i en rigtig case, og hvor alle kan være med uanset studieretning eller niveau. OBS: Højtalere er et krav. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR NATURVIDENSKABELIGE FAG

 • +

  Lego - fra tegnebrættet til hele verden

  LARS, GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER, AAU AALBORG

  Den danske virksomhed LEGO er gået fra at være en lille virksomhed, der startede i Billund til at være verdens største aktør på legetøjsmarkedet. Eleverne vil blive introduceret for, hvordan LEGO fungerer som virksomhed, og de vil blive præsenteret for de forskellige processer, der hjælper et produkt fra at være en idé på tegnebrættet til at blive distribueret i hele verden. For at give eleverne et visuelt indblik i LEGO, vil videoeksempler samt modeller og skitser blive vist. Dette giver eleverne en forståelse og motivation for selv at arbejde i en global virksomhed som LEGO.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR VIRKSOMHEDSØKONOMI, INTERNATIONAL ØKONOMI, SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE, INNOVATION OG ERHVERVSØKONOMI

 • +

  Lys, bredere end regnbuen

  MAGNUS, NANOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

  Alle regnbuens farver dækker det synlige lys, men det er kun en del af lyset som anvendes og ses. Oplægget vil introducere eleverne for tekniske anvendelser af lys. Gennem problemorienterede opgaver, forelæsning og diskussion vil eleverne få et indblik i de mange egenskaber lys har. Eleverne vil introduceres til praktiske eksempler på hvordan lys interagerer med andre materialer. Demonstrationer af disse interaktioner vil blive vist. Dette oplæg passer til de elever som interesserer sig for naturvidenskaben. Indholdet kan tilpasses alle årgange og stort set alle studieretninger. Et naturvidenskabeligt faglokale vil være det ideelle sted, da der ofte vil være mulighed for flere demonstrationer.
  Krav: Et naturvidenskabeligt faglokale vil være foretrukket men ikke nødvendigt

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, KEMI, FYSIK OG BIOLOGI

 • +

  Pengesedler i skraldespanden - indblik i ressourcespild i det danske samfund

  KAREN, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU AALBORG

  Forebyggelse af ressourcespild skal være en større del af vores samfund, fordi de naturlige reserver i verden med tiden vil blive udtømt. Derfor har jeg lavet et oplæg som vil få elevernes øjne op for ressourcespild i det danske samfund. Dette indebærer at få eleverne til at anse affald som en ressource, fremfor ubrugeligt skrot. Derfor præsenterer jeg eleverne for affaldshierarkiet, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Med disse værktøjer vil jeg fremhæve kompleksiteten ved at undgå ressourcespild, i henhold til hvornår i produktets levetid der kan forekomme forebyggelse af ressourcespild. Dette vil forhåbentligt medføre at eleverne får et mere nuanceret syn på ressourcer, og dermed affald, i det danske samfund.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MANGE FORSKELLIGE GYMNASIEFAG, SÅSOM SAMFUNDSFAG, KEMI, DANSK OG ENGELSK

 • +

  Proteiner – meget mere end hvad du putter i din shake

  BARTOSZ, BIOTEKNOLOGI, AAU AALBORG

  Masseproduktion af terapeutiske proteiner helbreder og holder i dag millioner af mennesker i live. Danmarks andenstørste virksomhed Novo Nordisk producerer i dag halvdelen af verdens insulin, men hvordan er vi nået hertil? Dette oplæg har til formål at skærpe elevers forståelse af hvad et protein enlig er samt processen fra opdagelse til produktion af terapeutiske proteiner. Dette bliver gjort gennem et historisk indblik i insulins historie relateret til en fleksibel teoretisk præsentation. Eleverne kommer til at arbejde i grupper for at bearbejde teorien, og aktivt benytte den til at løse en case relateret til en sygdom forbundet med proteinmangel.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI, BIOTEKNOLOGI OG KEMI

 • +

  Den sjette masseuddøen - bliver vi de næste dinosaurer?

  ANIKA, BIOLOGI, AAU AALBORG

  I naturen er der smukke landskaber, som er præget af en rigt væld af forskellige dyre- og plantearter, som er resultatet af millioner af års udvikling.
  Men hvis arterne bliver ved med at dø i den hastighed, som de gør lige nu, ødelægges samspillet i naturen. Men hvorfor er det et problem? Kan jeg ikke bare være ligeglad? Nej! I dette oplæg vil vi gå igennem de ting, vi egentlig får ud af naturen – udover, at den er pæn at kigge på. Eleverne lærer, hvordan forskellige arter påvirker hinanden, og hvad der egentlig sker i et økosystem, hvis en art uddør. Til sidst diskuteres, hvad vi kan gøre i vores hverdag, for at problemet ikke bliver lige så stort, som det ser ud til lige nu.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI

 • +

  Fremtidens energisystem – Lagring, en del af vejen

  STINE, ENERGI (MEKATRONIK), AAU AALBORG

  Danmark har et mål om at være fri for fossile brændsler i 2050, men hvordan kan det lade sig gøre? Det betyder energinettet skal forsynes af vedvarende energikilder, som ofte er fluktuerende. Men hvordan sikrer vi så, at der ikke er strøm som vinden blæser? En del af svaret, kan være energilagering, men hvordan gør vi det?
  Oplægget vil tage udgangspunkt i denne udfordring som vores fremtidige energisystem står overfor. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige lageringsmetoder, og undervisningen vil fokusere på hvilke energityper og beregninger der høre til. Eleverne vil stifte kendskab til og selv prøve kræfter med forskellige energiberegninger, og den vej få en forståelse for matematikken bag energilagering og konvertering.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK OG MATEMATIK

 • +

  Har du jord i hovedet? – En introduktion til geoteknik

  RASMUS, BYGGERI & ANLÆG, AAU AALBORG

  I dette jordnære oplæg graver vi ned i geoteknikkens verden for at undersøge to almindelige funderingsmetoder: stribefundament og pælefundament. Herunder introduceres eleverne for hvad jord egentlig er, og hvordan geoteknikere beskriver jord. Dette gør eleverne i stand til, sidst i modulet, at anvende de fremlagte metoder til dimensionering af et stribe- eller pælefundament til et casehus. Vi snuser desuden lidt til bygningsingeniørens og geoteknikerens principper bag beregning af bygninger og fundamenter. Det er et krav til oplægget, at eleverne har en lommeregner. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, TEKNIKFAG OG TEKNOLOGI.

 • +

  Superleder - vejen til en grønnere fremtid

  DANN, FYSIK MED SIDEFAG I MATEMATIK, AAU AALBORG

  Opdagelsen af superledere har været epokegørende, og de anvendes bl.a. i MR-scannere, fusionreaktorer og magnettoge i Japan. Men potentialet i superledere er endnu større, hvilket gør dem til et af de helt store forskningsområder. I dette oplæg får eleverne viden om, hvordan superledere fungerer, hvorefter de anvender teorien i praksis ved selv at foretage eksperimenter med superledere. Vi vil sammen anvende vores nye viden til at se de mange muligheder, som findes i superlederteknologien.
  Krav til oplægget: et laboratorium er nødvendigt.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK OG MATEMATIK

 • +

  Vand - Verdens Vigtigste Ressource

  ANNIKA, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU AALBORG

  Hvad ville der ske, hvis vi løb tør for rent drikkevand, og hvad kan vi gøre for at beskytte vandressourcen? Der er steder i verden, hvor vandmangel er en reel trussel, og hvor disse spørgsmål står øverst på dagsordenen. Med en voksende verdensbefolkning, forurening og klimaforandring, er mangel på drikkevand en udfordring, vi i fællesskab bør adressere. Dette oplæg vil tage afsæt i problematikkerne omkring overudnyttelse og forurening af vandressourcen. Eleverne vil diskutere konsekvenserne heraf, og de vil få et indblik i hvilke redskaber, staten kan anvende til at beskytte vores vand. Eleverne vil tages med på en rejse gennem vandforbruget i deres egen hverdag, og få et indblik i hvad de selv kan gøre for at beskytte vandressourcen. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE, DA DET ER EN GLOBAL UDFORDRING, MEN ISÆR SAMFUNDSFAG OG GEOVIDENSKAB 

   

   

   

Oplæg fra Samfundsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

 • +

  "Der er noget galt i Danmark" - historikerens problemer

  MARIA, HISTORIE, AAU AALBORG

  Danskerne er et stolt folk med en gloværdig fortid. Dette er dels grundet Saxo, der i sit værk Gesta Danorum har givet danskerne en selvstændig historie, og derved en fælles identitet. Set fra et kildekritisk perspektiv er der mange problematikker med de gamle beretninger, og ofte kan historien derved omskrives. Hvilke udfordringer giver det den danske kultur? eller har det overhovedet nogen betydning? Kurset arbejder med kildekritiske sondringer ud fra et praktisk eksempel, og vil beskæftige sig med store refleksioner over historiefagets betydning og relevans. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med, hvordan en historikere arbejder og deres kildekritiske værktøjer.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR HISTORIE.

 • +

  Dansk folkeparti – hvad skete der?

  SARA, SAMFUNDSFAG, AAU AALBORG 
  (Samme underviser tilbyder også oplægget Nyhedsformidlingen under pres: kan vi fortsat stole på demokratiets vagthund?)

  ”Rigere, klogere og yngre” – sådan karakteriserede Politiken de nye vælgere, som Dansk Folkeparti henter stemmer fra. Og noget må der da være sket, når et parti – der ved stiftelse knap 20 år tidligere blev dømt ude – går 15 mandater frem og bliver Danmarks næststørste parti ved folketingsvalget i 2015. Men hvad er der så sket blandt vælgerene – er de blevet rigere, klogere og yngre? I oplægget vil der gennem dialog med eleverne blive fundet frem til, om disse karakteristika faktisk gør sig gældende – hvordan udviklingen af vælgersammensætningen har været, og hvad det kan skyldes. Det vil give eleverne indblik i projektgangen på Aalborg Universitet – og dermed vil der blive fortalt om studieformen på AAU og Aalborg som studie by.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE OG HISTORIE. 

 • +

  Design dit innovative gymnasium

  ANDERS, INNOVATION OG DIGITALISERING, AAU AALBORG

  Skal man være et geni for at være innovativ? Nej langt fra! Alle kan arbejde innovativt! Innovation opstår oftest af co-creation og gruppearbejde. Tager man ordet ”cykel” vil én person tænke på en mountainbike, mens en anden forestiller sig en damecykel. Kombinerer man de bedste aspekter fra hver cykel, får man en cykel man sidder behageligt på og kan klare off-road terræn. I oplægget ”Design dit innovative gymnasium” vil eleverne blive præsenteret for innovationsteori og anvende den, ved at arbejde innovativt i en dynamisk co-creation proces. Eleverne vil gennemgå ide-generering, selektions- og designfase, med fokus på innovative forbedringer af gymnasiet rettet mod deres individuelle studieretninger. OBS: Det vil være rigtig fint, hvis skolen kan stille A3 karton til rådighed.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, INNOVATION. - KAN TILPASES TIL ALLE STUDIERETNINGER

 • +

  Din nyindkøbte computer er gået i stykker. Hvad er dine rettigheder?

  DORTHE, JURA, AAU AALBORG

  Køberet: Hvad er dine muligheder og rettigheder, når du som forbruger køber en vare, som efterfølgende viser sig at være med fejl og mangler? Oplægget skal give eleverne et indblik i, hvad det vil sige at læse jura og herunder give et indblik i et af de fag, som man undervises i på jurastudiet. Køberet er et relevant juridisk emne for de studerende, for det er et område, som de bevidst eller ubevidst har med at gøre hver dag. Når de køber en ny computer i en elektronikforretning, eller blot en sodavand i brugsen, så er det jura, som regulerer forholdet mellem køber, sælger og salgsgenstanden.
  Undervisningen er tilrettelagt således, at det vil være 60-40 med reel undervisning og elevaktivitet. Der vil løbende blive givet eksempler og til slut vil der blive givet nogle cases, som de studerende i fællesskab skal forsøge at løse.

  OPLÆGGET ER SÆRLIGT RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, MEN KAN ANVENDES TIL ALLE FAG, DA ELEVERNE FÅR KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER SOM FORBRUGER. 

 • +

  En rigtig mand?

  MALENE, SOCIOLOGI, AAU AALOBRG

  Hvad vil det sige at være en rigtig mand? Er det at være stor og muskuløs eller at tage del af de huslige pligter og vælge længere barsel? I det moderne samfund er der ikke tale om ét dominerende mandebillede, men derimod kan vi tale om forskellige mandetyper. Dette oplæg ønsker at belyse mænd og maskulinitet ved at se nærmere på, hvad maskulinitet er for en størrelse og hvorfor nogle mænd opfattes som mere maskuline end andre. Eleverne vil blive introduceret til sociologiske perspektiver, hvor maskulinitet anses som socialt konstrueret og en social praksis. Dertil vil der også blive inddraget cases, bl.a. fra ’Rigtige mænd’ og ’Den store bagedyst’, for at eksemplificere teorierne, samt lægge op til debat i klassen.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG PSYKOLOGI.

 • +

  Er Danmark et klassesamfund?

  IDA, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

  Danmark anses ofte som et klasseløst samfund, men alligevel er der stor forskel på danskernes muligheder og livsvilkår, og hvorfor nu det? I oplægget introduceres, hvordan man forholder sig til og arbejder med ”klassesamfund” og ulighed i dagens Danmark samt samfundsvidenskabelige metoder. Her kommes der ind på faktorer som positioner, etnicitet og køn, samt individets kulturelt forbrug som statusmarkør, og kulturel, økonomisk og social kapital der kan være med til at bestemme ens tilhørsklasser. Eleverne introduceres også til velfærdsstatens strukturelle tiltag som lighedstyper og social stratifikation. Der lægges særligt op til refleksion og diskussion, og eleverne får mulighed for at prøve teorierne af med praktiske øvelser.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, DANSK, HISTORIE, PSYKOLOGI

 • +

  Er du Facebook-forbryder?

  LÆRKE, JURA, AAU AALBORG

  Alle ved, det er ulovligt at stjæle, men er det også at stjæle, når man benytter en andens profilbillede?
  Er det hacking at logge ind på venindens Facebook?
  Selv om alle har et vist kendskab til straffeloven, famler mange mennesker i blinde, når de benytter de sociale medier. Dette resulterer jævnligt i, at nogen bliver dømt for ting, de færreste ved er ulovligt. I dette forløb vil I blive konfronteret med forbrydelser, langt de fleste af os er skyldige i.
  I vil blive bekendt med straffeloven, og via juridisk metode vil I lære at kunne genkende, hvilke regler der finder anvendelse på de sociale medier.
  I vil indse at vi alle er Facebookforbrydere, og I vil lære at navigere i de strafferetlige bestemmelser på Facebook.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ERHVERVSRET. ALMENT ANVENDELIGT, DA DET OMHANDLER DE UNGES RETSSTILLING.

 • +

  Er du dum nok til at forandring fryder?

  ANNE, ERHVERVSØKONOMI, AAU AALBORG

  Ordet forandring har sådan en positiv klang, forandring fryder vil nogen påstå. Hvis det er så fantastisk at forandre, hvorfor er der så altid nogen der er på tværs? Vi ved alle, med selvfølgelighed, at intet trænger mere til forandring end andre folks vaner. Men hvorfor vil alle forandre verden, når det er så svært at forandre sig selv? Kineserne mener at når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn mens andre bygger vindmøller. I så fald, hvordan bygger man en vindmølle ud af brædder og søm?
  Hver gang der forandres til gavn for omverdens behov, så kræver det mere af det interne end vi regner med. Men er det os der forandres for omverdens skyld eller omverden der forandres af os. Hvem har i virkeligheden bukserne på?

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG INNOVATION - GENERELT RELEVANT FOR ALLE UNGE DER PÅ ET TIDSPUNKT I DERES LIV BIDRAGER ELLER KOMMER TIL AT BIDRAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET.

 • +

  Er økonomi en eksakt videnskab?

  LARS, ØKONOMI, AAU AALBORG 

  Man kan også spørge om hovedparten af økonomisk tænkning er politik forklædt som videnskab? En gammel diskussion omkring den grundlæggende forståelse af økonomifaget er igen blusset op efter finanskrisen i 2008, og spørgsmålet går på i hvilken grad økonomi kan betragtes som en eksakt videnskab, eller i stedet bør betegnes som en socialvidenskab. Altså minder økonomi mere om fysik med generaliserbare fænomener og lovmæssigheder, eller kan det bedre sammenlignes med sociologi hvor man sjældent kan sætte to streger under resultatet. Gennem denne problematik kommer vi vidt rundt i økonomiens verden, og vi skal blandt andet ind på hvorfor spekulation i fødevarepriser er godt for samfundet, hvorfor kun økonomer elsker frihandel og hvorfor man aldrig skal stå op i en biograf.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ØKONOMI OG SAMFUNDSFAG.

 • +

  Farvel til grundloven?! – fra hvid skjorte til jakkesæt

  THORLEIF, ERHVERVSJURA, AAU AALBORG

  Har EU erstattet lovgivende magt i Danmark? Skal folketinget gøres mindre? Hvilken betydning har EU-retten i hverdagen? Med den stigende mængde lovgivning og retspraksis fra EU og EU-domstolen er folketingets regelskabende virksomhed blevet rolle mindre og mindre. Lovgivers rolle har ændret sig fra den holistiske rolle til, nu i vidt omfang arbejde indenfor EU's rammer. Oplægget vil rette fokus mod EU, og EU's indflydelse i Danmark. Hvad sker der, når EU siger ét og Danmark ikke er enig? Dette ’contra legem’ vil blive centralt i oplægget. Eleverne vil blive kastet ud i diskuterende og reflekterende problemstillinger omhandlende samspillet mellem dansk ret og EU-retten.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE OG ERHVERVSRET

 • +

  Hvad er kultur egentlig, og hvad har det med historie at gøre?

  NANNA, HISTORIE, AAU AALBORG

  Kulturbegrebet har ændret sig meget igennem de sidste 400 år. Fra en start opfattelse hvor kulturbegrebet var værdiladet og inddelt i det primitive og civiliserede samfund, til en moderne opfattelse hvor man opfatter kultur som alt. Kultur er ikke længere betinget af arv, race eller social baggrund, men noget som bl.a. er skabt ud fra geografiske, historiske og sociologiske betingelser. Denne diversitet har resulteret og resulterer til stadighed i mange kulturmøder. Kulturmøder fra det antikke Palæstina til globaliseringen har derfor været med til at forme vores samfund.
  Der vil blive diskuteret kulturbegreb i grupper, og de skal derudover reflektere over hvilke kulturmøder de kender og har været en del af.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR HISTORIE OG SAMFUNDSFAG.

 • +

  Hvad er opskriften på vindervirksomheder?

  PATRICK, ERHVERVSØKONOMI, AAU AALBORG

  Virksomheder er og har altid været omdrejningspunktet for et hvert samfund, men hvorfor vækster nogen, mens andre må dreje nøglen om? Dette spørgsmål vil oplægget kaste lys over og dertil forsøge at udforske med udgangspunkt i historiske såvel som nyere og innovative forretningsmodeller. Præsentationen vil byde på en spændende og inspirerende vinkel, som kritiserer de nyeste og smarte buzzwords. Derimod vil der argumenteres for, at selvom alt har ændret sig i årenes løb, så gælder de gamle grundprincipper stadigvæk for at opnå succes som virksomhed.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR INNOVATION, ERHVERVSØKONOMI, VIRKSOMHEDSØKONOMI, MARKETING, TEKNOLOGI OG IT.

 • +

  Hvorfor ender alle de mennesker heroppe?

  JEPPE, SAMFUNDSFAG OG GEOGRAFI, AAU AALBORG

  I den aktuelle flygtningedebat, som kun synes at blive en mere central mærkesag for de danske partier, bliver der på tværs af partierne fremført mange varierende fakta og forklaringer på flygtningestrømmene og Danmark som attraktivt værtsland.
  Eleverne vil i oplægget blive introduceret til push- og pull-faktorer for at migrere. Med afsæt i udvalgte påstande fra hele det politiske spektrum og elevernes forhåndenværende viden om emnet skal de i grupper diskutere ’flygtningekrisen’. På baggrund af denne debat vil de blive introduceret til relevant databehandling og kritisk bearbejdelse af selvstændigt producerede resultater for at be- eller afkræfte nogle af de påstande, der bliver fremført på tværs af det politiske spektrum.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG GEOGRAFI (OG KAN TILPASSES ET MATEMATIKHOLD MED ØGET FOKUS PÅ STATISTIK).

 • +

  Jura - fra stenalder til retssamfund

  EMIL, ERHVERVSJURA, AAU AALBORG

  ”Er jura ikke bare udenadslære?”. Hvis man tænker sådan har man lidt misset pointen. For jura handler ikke så meget om love og paragraffer, men snarere meningen bag dem. Nemlig det at kunne løse et problem på den mest hensigtsmæssige måde. Undervisningen vil have til formål at introducere eleverne for, hvad jura rent faktisk er, da der er mange fordomme mht.  området. Desuden vil de blive præsenteret for nyttige juridiske principper og begreber enhver oplyst borger bør kende til.
  Der vil desuden være fokus på, hvordan de kan bruge den juridiske metode til deres skolegang – her især mht. AT, SRP og generelt alt projektarbejde. Endeligt vil eleverne også få kendskab til AAU, og mere specifikt erhvervsjura.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG HISTORIE. MEN OPLÆGGET ER RELEVANT TIL DE FLESTE FAG, DA JURA OMFATTER ALT OG ALLE.

 • +

  Kaos i USA?

  JACOB, POLITIK OG ADMINISTRATION, AAU AALBORG 

  USA er et land vi i Danmark ofte sammenligner os med, men også et land, der er langt fra os på nogle områder. Det amerikanske demokrati er mere komplekst end det danske, hvilket er årsagen til at mange danskere ikke forstår hvordan det fungere. Dette oplæg handler derfor om følgende: Hvordan blev Donald Trump præsident i USA og hvordan hænger amerikansk politik sammen. 
  Det amerikanske system er ufattelig rodet, og derfor vil forklaringerne af det ofte være meget forvirrende. Ved dette oplæg vil sammensætningen af amerikansk politik blive opstillet, hvortil der vil bruges eksempler fra midtvejsvalget og personlige anekdoter fra en amerikansk valgkamp, for at gøre det mere håndgribeligt.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG ENGELSK, MEN KAN BENYTTES BREDT

 • +

  Livet i overhalingsbanen - lær at stå fast!

  FREDERIK, SOCIOLOGI, AAU AALBORG

  Den teknologiske udvikling har medført, at vi hurtigere og nemmere kan komme i kontakt med omverdenen, og flytte os gennem tid og rum med en hidtil uset hastighed. Den hæsblæsende udvikling har skabt nye muligheder for accelereret social forandring: speed-dating, fastfood, power naps, forøgede skilsmisserater osv. Denne tendens har medført, at der hos borgerne hviler et latent krav om selvudvikling (”Hvis du ikke er i bevægelse, er du ikke i udvikling”). Med en kultur hvor alting speedes op, bliver det vanskeligt at følge med og konsekvenserne kan måles i samtidens stigende antal depressioner og stressdiagnoser. Men hvordan kommer vi denne problematik til livs, og er der i dag mulighed for at bremse op i en kultur i overhalingsbanen?

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

 • +

  Mere i SU eller topskattelettelser?

  ASGER, ØKONOMI, AAU AALBORG

  Mere i SU eller topskattelettelser? Disse er blot få af de forskellige finanspolitiske tiltag, som der hvert år debatteres på Christiansborg, når de danske partier skal blive enige om finanspolitikken. I bund og grund handler det om, hvordan statens ressourcer skal benyttes. Økonomisk teori fortæller os, hvordan forskellige finanspolitiske tiltag vil påvirke den danske økonomi. Eleverne skal i timen arbejde med opgaver i grupper omhandlende dansk økonomi.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, MATEMATIK, HISTORIE, ØKONOMI.

 • +

  Nyhedsformidlingen under pres: kan vi fortsat stole på demokratiets vagthund?

  SARA, SAMFUNDSFAG, AAU AALBORG 
  (Samme underviser tilbyder også oplægget Dansk folkeparti – hvad skete der?)

  Pressen. Den fjerde statsmagt. Demokratiets vagthund. Kært barn har mange navne, og i dette oplæg stiller jeg spørgsmålstegn ved, om pressen kan leve op til disse, når de oplever et konstant stigende pres. Leverer de troværdig journalistik i kampen om at ”breake” nyheden? Lever de op til de etiske retningslinjer? Hvilke midler tages i brug som følge af presset? I oplægget stilles der skarpt på elevernes indblik i vigtigheden af at forholde sig kritisk. Det opnås ved først at afdække udviklingen, der ligger til grund for nyhedsformidlingen i dag. Herefter skal eleverne arbejde med cases, hvor de skal afdække, om udviklingen afspejles i nyhedsformidlingen. Oplægget afrundes med en diskussion af, hvad dette betyder for troværdigheden ved pressen.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE, SAMTIDSHISTORIE OG DANSK.

 • +

  Politikere på sociale medier - valgkamp med bottleflips og my stories

  WILLIAM, SAMFUNDSFAG, AAU AALBORG 

  Politikere bliver bedre og bedre til at bruge de sociale medier, og mens langt de fleste allerede flittigt bruger Facebook, kommer flere og flere politikere også på nyere medier såsom Instagram og Snapchat. Indenfor samfundsvidenskaben taler man om at politikken er blevet personificeret – den er blevet personliggjort, og politikeres personlighed og privatliv fylder en større og større del i medierne, og er samtidig noget de frivilligt deler både i TV og sociale medier. Men hvad betyder disse nye indblik i politikere liv? Påvirker det os? Dette oplæg vil beskæftige sig med denne udvikling, og både gøre opmærksomme på denne påvirkning på en sjov og underholdende måde, og samtidig vise nye muligheder, som kommer af personificeringen af politik.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE OG MEDIEFAG. 

 • +

  Skal skatten sænkes?

  SOFIE, ERHVERVSØKONOMI, AAU AALBORG 

  Fordelingspolitik har altid været heftigt debatteret i blandt de danske politikere. Trues velfærden, hvis vi sænker skatten? Flytter alle iværksættere til udlandet, hvis vi ikke gør? Og hvad betyder skat egentlig for almindelige danskere som dig og mig? Under oplægget gennemgås det økonomiske kredsløb og de konsekvenser det har for forskellige instanser, når skatten på arbejde hæves eller sænkes. De matematiske beregninger, der lægger til grund for de forudsigelser, vi kan lave om konsekvenserne, såvel på kort som på lang sigt, forklares igennem modeller. Til sidst diskuteres skat og dets påvirkning på det økonomiske kredsløb, og eleverne får mulighed for at reflektere over deres egne holdninger.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR VIRKSOMHEDSØKONOMI, ERHVERVSØKONOMI OG INTERNATIONAL ØKONOMI, FINANSIERING, REGNSKAB, INNOVATION, MATEMATIK, SAMFUNDSFAG, SAMT LEDELSES- OG HISTORIEFAG, SÅSOM HISTORIE OG SAMTIDSHISTORIE. 

 • +

  Strategi som virkemiddel – vejen til målet, eller blot et fluffy begreb?

  MARIE, ALMEN ERHVERVSØKONOMI (HA)
  (Samme underviser tilbyder også oplægget ”Mor, har jeg råd?”)

  Er strategi et luftigt begreb der slynges ud for at virksomheden opnår en tilsigtet signalværdi, eller er det et reel metode til at nå virksomhedens målsætninger, herunder vision/mission? Strategi-begrebet spænder bredt, fra kontinuiteten mellem militære magtmidler og politiske mål, til et centralt begreb i spilteori. Strategi vil i dette oplæg blive arbejdet med i erhvervsøkonomisk regi, hvor strategisk ledelse betragtes som beslutninger og processer, der er forbundet med opfølgning af overordnede mål, og på den anden side forbindelsen til disponering af resurser og valg.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ELEVER, DER HAR KENSKAB TIL ØKONOMISKE BEGREBER, HERUNDER ERHVERVSØKONOMISKE, MEN VIL ØJENSYNLIGT TILPASSES TIL ELEVERNES NIVEAU. 

 • +

  Værdibaseret styring i en effektiviseret dansk sundhedssektor – er det muligt?

  CAMILLA, SAMFUNDSFAG OG PSYKOLOGI, AAU AALBORG

  Værdibaseret styring er et nyt tiltag i den danske sundhedssektor, hvor formålet er at levere den indsats, der skaber mest mulig værdi for patienten. Men hvad er værdi egentligt? Spørgsmål der ligeledes vil blive diskuteret er, hvorvidt det er muligt at opretholde effektiviteten samtidig med, at der ganges endnu en faktor på. Dette oplæg vil tage udgangspunkt i situationen i sundhedssektoren lige nu, hvad værdibaseret styring er og hvordan der både kan ses fordele og ulemper heraf. Eleverne vil gennem oplæg, dialog og rollespil kunne reflektere og give kvalificerede bud på, hvorvidt det er fordele eller ulemper, der opvejer denne tilgang og ligeledes være medvirkende i diskussionen om, hvorvidt tilgangen vil kunne realiseres de facto.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG OG SAMTIDSHISTORIE.

 • +

  Økonom for en dag! Matematik eller psykologi som genvej til velstand?

  ANNA, ØKONOMI, AAU AALBORG

  Økonomi er overalt i vores hverdag, og vækst heri er altafgørende for øget velstand. Det diskuteres ofte, om økonomien hører til den naturvidenskabelige eller den samfundsvidenskabelige gren; på den ene side omhandler økonomi modeller og matematiske beregninger; på den anden side udgøres økonomien af selvstændige individer, der ikke så let kan sættes i bokse, og hvis adfærd ofte er uforudsigelig. Vi skal derfor have de samfundsanalytiske briller på og undersøge betydningen af nogle af de vigtigste komponenter, der tilsammen udgør økonomien. Vi skal bl.a. omkring betydningen af det amerikanske præsidentvalg, iværksætteri, den optimale mængde SU og meget mere for at afdække alt det, økonomi er og betyder for det enkelte individ anno 2018.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ØKONOMI, SAMFUNDSFAG OG MATEMATIK

Oplæg fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Aalborg

 • +

  Autismevacciner, kaninsyn og kræfttomater - sundhedsmyter i det 21. Århundrede

  Simon, Medicin, AAU Aalborg

  I Danmark er vi fanatiske med vores helbred og jagten på at leve sundt! Med udsagn fra selvudnævnte sundhedseksperter og ukritiske medier som platform mødes vi af ugentlige pressehistorier, hvor der bliver slynget om sig med alternative fakta omkring alt fra HPV-vacciner til kur mod autisme. I det såkaldte postfaktuelle samfund kan det være noget nært umuligt at skelne mellem fup og fakta, og specielt de unge står for skud, for hvor skal de få værktøjerne til at navigere rundt i mytehavet og skille fup fra fakta? En introduktion til disse redskaber, hvordan ægte sundhedsviden skabes og praktisk øvelse i at bruge det i deres dagligdag er blandt noget af alt det dine elever får med sig fra dette oplæg.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, RELEVANT FOR ALLE UNGE, DA DE LÆRER AT NAVIGERE RUNDT I FUP OG FAKTA OM SUNDHED.

 • +

  Fantomsmerter – hvordan behandles en arm, der ikke eksisterer?

  Bo, Sundhedsteknologi, AAU Aalborg

  Størstedelen af amputerede oplever fantomfølelser, som er et fænomen, hvor amputerede stadig har følelser i deres manglende kropsdel. Denne følelse kan være alt fra smerte, prikken, varme og kulde til følelsen af at sidde fast i en ubehagelig position. Men hvordan behandler man så egentlig eksempelvis en hånd, der ikke eksisterer? Svaret ligger i det organ, der behandler al informationen, nemlig hjernen. Oplægget tage udgangspunkt i, hvordan hjernen fungerer, samt hvad der sker, når kropsbilledet forstyrres. Dette leder frem til den behandling, der oftest benyttes i dag, som handler om at snyde sin hjerne til at tro, at intet er galt. Til slut gives et bud på, hvordan man som ingeniør kan forbedre behandlingsformen.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, MATEMATIK OG FYSIK

 • +

  Fra Molekyle til Kanyle - Lægemidlets vej

  MIKKEL, MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MedIS), AAU AALBORG

  Hvordan bliver et lægemiddel egentlig til, og hvorledes undgår man, at et farligt lægemiddel sniger sig ind i hjemmet? I dette oplæg tager jeg eleverne i hænderne, og bringer dem med på den vej et lægemiddel skal igennem, før det lander hos patienten. Vi starter ved forskningens spændende ukendte verden, hvorefter vi bevæger os videre mod patenteringen af vores nye lægemiddel. Herefter ankommer vi ved den prækliniske udvikling, med dyreforsøg og etiske dilemmaer. Vi forsætter derefter mod de kliniske forsøg, hvor patienter for første gang inddrages. Til sidst svinger vi forbi salgsstrategier og markedsanalyser samt forståelsen af ”pharmacovigilance”. Efter dette teoretiske oplæg skal eleverne selv på banen, og prøve kræfter med case-work.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR KEMI, BIOLOGI, BIOTEK OG MATEMATIK.

 • +

  Fysisk aktivitet og kognition - gør fysisk aktivitet dig klogere?

  Mathilde, Idræt, AAU Aalborg

  Vigtigheden af fysisk aktivitet er efterhånden kommet mere og mere i fokus. Inaktivitet har netop nået top 2 på listen over hyppigste dødsårsager i Danmark. Den nye folkeskolereform er blot et af de steder, hvor der arbejdes på at imødekomme problemerne ved mangel aktivitet i hverdagen, men dette er mindst lige så essentielt hos elever i gymnasierne, som selv er ansvarlige for at bevæge sig. Den nye folkeskolereform bygger yderlige på forskning som har vist, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på kognition og indlæring. Disse aspekter er særligt relevante for gymnasieelever, da kendskab til konsekvenser ved inaktivitet, samt den positive indflydelse fysisk aktivitet har på hjernen, vil give eleverne muligheder for selv at tage ansvar for de problematikker, de i oplægget introduceres for. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR IDRÆT, BIOLOGI OG SAMFUNDSFAG

 • +

  Immunforsvaret - din indre hær

  Emma, Medicin med Industriel Specialisering, AAU Aalborg

  Vi kender alle til at være syg, og har også en ide om hvorfor det sker. Men hvad sker der egentlig inde i kroppen og hvorfor bliver vi ikke syge hele tiden? Eleverne vil få et indblik i hvordan kroppens immunforsvar holder os raske og hvilke mekanismer der sættes i gang, når vi udsættes for en sygdomsfremkaldende organisme. De vil også blive introduceret til de sygdomme, der er relateret til et immunforsvar, der ikke fungerer korrekt. Eleverne vil i den forbindelse blive præsenteret for patient-cases med udgangspunkt i undervisningen om sygdomme.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI

 • +

  Krop, køn og kærlighed - intro til sexologiens verden

  Emma, Medicin med Industriel Specialisering, AAU Aalborg

  Seksualiteten er en af de ældste urdrifter hos mennesket. I Danmark er seksualiteten i rivende udvikling og meget friere fortolket end for 100 år siden. Samtidig er lyst, kønsorganer og samleje stadig noget, der er tabubelagt hos mange. Dette oplæg er en introduktion til de seksuelle organer og den dertilhørende fysiologi. Undervejs vil der også blive diskuteret seksualitet og kønsidentitet bl.a. gennem arbejde med den biopsykosociale model.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE 

Oplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

Aalborg

 • +

  700.000 tons madspild - og hvad vi kan gøre ved det

  VERONIKA, GEOGRAFI, AAU AALBORG 

  Madspild er en paradoksal størrelse. En tredjedel af alt den mad, der produceres på verdensplan, bliver smidt ud, mens hver niende person i verden lever under sultegrænsen. I Danmark spildes der årligt omkring 700.000 tons mad. Det er en belastning for miljøet og et stort ressourcespild, når der produceres mad, der i sidste ende smides ud. Dette oplæg giver eleverne et indblik i, hvad madspild er, og hvorfor det er vigtigt at gøre noget ved det. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, aktiverende undervisning og gruppearbejde, hvorigennem eleverne vil undersøge forskellige tiltag, der forsøger at komme madspild til livs.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR GEOGRAFI, SAMFUNDSFAG, ERHVERVSØKONOMI OG INNOVATION.

 • +

  Byen - planlæggerens legeplads?

  MICHELLE, LANDINSPEKTØRVIDENSKAB, AAU AALBORG

  Ved du egentlig hvad en by er? Har du overvejet hvem udvikler byen og med hvilken hensigt? I disse år sker der meget i de danske byer: Opførelse af ny byggeri, anlæg af nye veje, byforskønnelse, byfornyelse og meget mere, men hvordan planlægges der i grunden for dette? Er byernes udvikling et udtryk for politiske mål eller blot for borgernes skiftende behov? Er fremtidens by skabt gennem stramme reguleringer og modeller eller bliver det en kreativ proces tilpasset det enkelte projekt? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der ligger til grund for dette oplæg.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE, GEOGRAFI, IDEHISTORIE

 • +

  Bølgeenergi som kystsikring

  VERONIKA PERKO, GEOGRAFI, AAU AALBORG 

  Den danske vestkyst, hvor flere tusinde danskere har et sommerhus liggende, er ved at blive eroderet væk. I dette oplæg undersøger vi sammenhængen mellem bølgeenergi og erosion, og hvordan et bølgeenergianlæg placeret ud for kysten påvirker denne sammenhæng. Eleverne vil blive præsenteret for analog GIS, når de til sidst i oplægget skal bruge forskellige kort til at bestemme placeringen af et bølgeenergianlæg ud for den danske vestkyst.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR GEOGRAFI
   

 • +

  Design du kan stole på

  CARINA, INDUSTRIELT DESIGN, AAU AALBORG

  Hvornår er et design godt? Og hvordan finder du ud af hvordan dit produkt skal udformes, for at sælge godt til en specifik målgruppe? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil forsøge at besvare, og samtidig give et indblik i hvordan designere tænker, samt hvor meget arbejde, der ligger bag alle produkter fra hverdagen. Oplægget fokuserer på hvordan man laver et design, som er tilpasset en bestemt kontekst, hvor vi vil komme igennem nogle simple – men effektive – metoder til at: få et indblik i en målgruppe, analysere den, udforme et design dertil og til sidst vurdere den. Alle metoderne vil blive afprøvet, hvor eleverne selv vil komme til at designe en stol til et bestemt distrikt i Berlin.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, INNOVATION OG KOMMUNIKATION/IT.

 • +

  Disketten er dødsdømt

  SIDSEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI, AAU AALBORG

  I dag skal du på DBA.dk, for at kunne købe en diskette, og nogle af de største har en hukommelse på 1,44 MB. Dog er det stadig et ikon, der bruges, når vi skal gemme dokumenter, præsentationer eller regneark i Microsofts Office pakker. Dette oplæg vil handle om, hvordan erfaringer fra ’det virkelig liv’ kan have indflydelse på designs af IT-systemer og hjemmesider. Jeg vil introducere teorier og metoder, som bruges på informationsteknologi. Derved vil jeg gerne introducere eleverne for, at informationsteknologi er en meget bred uddannelse, samt vise, at en IT-dannelse også kan være meget andet end programmering.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG

 • +

  Etisk teknologivurdering - GPS tracking af demensramte personer

  JONAS, TEKNOANTROPOLOGI, AAU AALBORG

  Nutidens mennesker er meget præget af teknologi. Teknologiens udvikling har effektiviseret et næsten ubegribeligt antal af processer, hvilket har ændret og til stadighed ændrer spillereglerne for os mennesker på jorden. GPS tracking er en af disse teknologier, hvor der i høj grad stilles moralske spørgsmål. Kan man tillade sig at tracke demente, hvis det redder liv, eller indebærer det mangel på respekt for den dementes autonomi? Hvordan kan teknologien videretænkes på en måde, hvor disse etiske problemer imødekommes? Eleverne vil møde etiske problemstillinger i forhold til teknologi, hvor de selv skal arbejde med idégeneringsmetoder til hvordan disse eventuelt kan identificeres og imødekommes gennem antropologiske og teknologiske metoder.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, FILOSOFI OG TEKNOLOGI (HTX)

 • +

  Har du læst manualen? - digitalt design der er til at forstå

  GRY, INTERAKTIONSDESIGN, AAU AALBORG 

  Har du nogensinde navigeret rundt i et program, for at finde en funktion, som du så aldrig fandt? Har du måtte søge på Youtube efter hjælp? Eller gav du op? Manualer bliver anvendt i stor grad - men læser vi dem overhovedet? Og kan vi i nogen situationer, erstatte manualen med forståeligt design? Dette oplæg vil fokusere på hvilke principper man kan gøre brug af, når man vil udarbejde en digital løsning, som er til at forstå. Oplægget vil tage udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med digitale løsninger som apps og websites, hvor vi vil diskutere om disse opfattes som godt designet, samt om de opfylder en række designprincipper. Eleverne vil efter oplægget være i stand til at udarbejde og vurdere digitalt design med afsæt i principperne.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE FAG OG ISÆR FOR TEKNOLOGI, DESIGN, IT, INNOVATION, TEKNIK SAMT MEDIEFAG

 • +

  Hvordan tænker din computer?

  NIELS TOBIAS, DATALOGI, AAU AALBORG

  Maskine læring bliver smidt rundt af mange prominente firmaer, men hvad betyder det? I dette oplæg vil eleverne blive introduceret til, hvordan en computer tænker og tager beslutninger, og hvordan at nogle af de mest basale begreber i matematikken danner grundlag for nogle af de mest avancerede systemer. Det forventes at eleverne har været introduceret til Lineær regression. Krav: Eleverne skal have adgang til computere og internet.
   

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK, MEDIEFAG, NATURFAG, PROGRAMMERING og forløb om regression 

 • +

  I felten med madspild

  VICTOR, TEKNOANTROPOLOGI, AAU AALBORG 

  Madspild er et stigende problem, og det viser sit ansigt både som et miljøproblem og som et socialt problem. For at forstå madspild, så må vi ty til metoder, som kan fortælle os noget om hverdagen, som madspild opstår i. Dette oplæg omhandler, hvordan feltarbejde, en antropologisk metode, kan hjælpe os til at lære endnu mere omkring madspild. Eleverne kommer til at få en forståelse af madspild som samfundsproblem, samt hvordan kvalitative metoder, specielt feltarbejde, kan hjælpe os med dette problem. Eleverne vil også selv prøve kræfter med at planlægge et feltarbejde i konteksten af madspild blandt børnefamilier.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR TEKNOLOGI, TEKNIKFAG, DESIGN, INNOVATION OG SAMFUNDSFAG OG SRP FORLØB SAMT PROJEKTER INVOLVEREDE DESIGN

 • +

  Kom på talefod med din computer - en introduktion til programmering

  THOMAS, SOFTWARE, AAU AALBORG

  Hvordan programmerer man? Er det altid kompliceret og svært? Her er der mulighed for, ikke bare at se, men for selv at prøve kræfter med simpel programmering. Oplægget giver en introduktion til basale koncepter, og stiller forskellige små programmeringsopgaver til rådighed. Eleverne stifter bekendtskab med programmeringsværktøjet Processing, hvor der er mulighed for at skrive kode, og få visuelt feedback, med det samme. Oplægget er rettet mod elever med ingen, eller en smule erfaring, som er nysgerrige efter at se hvad programmering har at byde på. OBS: Eleverne skal på forhånd downloade Processing (gratis) fra hjemmesiden https://processing.org.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK INFORMATIK, KOMMUNIKATION/IT

 • +

  Kommer fremtiden til at være bæredygtig?

  ANN-SOFIE, MILJØLEDELSE OG BÆREDYGTIGHED, AAU AALBORG

  Fremtiden for den næste generation ser meget dyster ud, og vi er på vej mod store klimaforandringer, ressourcemangel og overpopulation. De store problemer lammer befolkningen og politikere, så ingen handler på de ellers absolutte nødvendige tiltag, der må gøres i dag! Oplægget vil handle om den nuværende grønne udvikling og bæredygtige løsninger, som blomstrer frem overalt i hele samfundet, og skaber troen på en bedre kurs for kloden og mennesker. Eleverne vil opnå kendskab til principper inden for bæredygtighed, verdensmålene og cirkulær økonomi, hvor der tages udgangspunkt i deres egen livsstil samt forretningsmodeller.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG, MEN SÆRLIG SAMFUNDSFAG, INNOVATION, ERHVERVØKONOMI OG PSYKOLOGI

 • +

  Styrk dine sanser - hent information fra dine omgivelser med sensorer

  HOLGER, ELEKTRONIK OG IT, AAU AALBORG

  Et vigtigt værktøj i den højteknologiske verden er evnen til at kunne observere verden og beskrive ens omgivelser i målbare størrelser. Som følge af kraftige fremskridt indenfor elektronikområdet i det 20. århundrede og frem, er det nu muligt at observere og beskrive ens omgivelser meget præcist vha. elektroniske sensorer.
  Oplægget fokuserer teorien bag elektroniske sensorer og anvendelsen af disse. Eleverne vil blive introduceret til hvordan man indsamler information om ting som lys, temperatur og bevægelse vha. elektroniske sensorer, og hvordan kan anvende denne information i problemløsning.
  Eleverne vil komme til at arbejde med sensorteori og systemdesign, hvor formålet er at eleverne lærer at koble teori med problemløsning. OBS: Eleverne skal have en computer til rådighed.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, KEMI, TEKNOLOGI, INNOVATION, INFORMATIONSTEKNOLOGI

 • +

  Uuh, hvad sker der hvis jeg trykker på den knap!?

  MADS, PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI, AAU AALBORG 

  Hvorfor kan vi finde ud af nogle produkter første gang vi ser dem, mens andre produkter tager flere måneder om at lære at bruge? Svaret kan findes i Konceptuelle modeller, som fortæller om interaktionen med produkter. Hvis designere og ingeniørers  konceptuelle modeller ikke svarer til brugerens, opstår problemerne.
  I dette oplæg hopper vi ind i hovedet på ingeniører, designere og brugere for at finde ud af, om vi kan få dem til at tale samme sprog, og måske finde ud af, hvad der faktisk sker, når vi trykker på DEN knap.
  Elverne skal ved hjælp af teori om affordance, signifires, feedback og konceptuelle modeller arbejde med forskellige cases. De vil kunne benytte denne viden til at arbejde med design, produkter, og at tænke brugercentreret. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DESIGN, INNOVATION, TEKNIKFAG, TEKNOLOGI OG FORLØB MED PRODUKTUDVIKLING OG BRUGERINDRAGELSE

 • +

  ”Broken cities” workshop

  AAU AALBORG

  Vores byer er udfordrede - vi har brug for DIG til at reparere dem!
  Broken Cities er et spil, som er designet specielt til at hjælpe dig til at forstå de komplekse problemer, som borgere og beslutningstagere står overfor som følge af gradvist ændrede klima forhold med mere uforudsigelige nedbørsmønstre og større hyppighed af ​​ekstreme begivenheder.
  Spillet introduceres, faciliteres og evalueres af studerende fra Geografi, Landinspektørvidenskab og By-, Energi- og Miljøplanlægning, uddannelser som alle på hver deres måde tager hånd om fysisk planlægning og de problemstillinger det rejser.

  WORKSHOPPEN VARER 2 X 90 MIN.

Se også...