Teknisk Fakultet for IT og Design

IT og Design

Oplæggene fra IT og Design er bl.a. relevant for gymnasiefag som teknik, mediefag, design, it, innovation, samfundsfag, historie, geografi, psykologi, matematik og filosofi.

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Oplæg fra Aalborg og København

Oplæggene fra AAU i Aalborg ligger direkte herunder, og oplæggene fra AAU i København ligger længere nede på siden.

Oplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

Aalborg

Fup og farver - Det subjektive syn

Stefan, Medialogi, speciale i computergrafik, AAU AALBORG

Farvesyn er i sig selv et stort område, som tværfagligt berører mange grene af videnskaben; fysikken bag lys, biomekanismerne i øjet, perception og kognition. Små variationer mennesker (og dyr) imellem gør, at vi kan se den samme verden lidt anderledes fra hinanden. Og farve er i sig selv en finurlig konstruktion, som skjuler mere end man typisk tænker over. Vi udnytter dog ”fejlene” i vores syn med stor succes i vores teknologi, og laver skærme og projektor-systemer, hvor alting umiddelbart ser rigtigt ud. 
Oplægget vil gennem øvelser og demonstrationer undersøge hverdags-elektronik, grave dybere i lyset som elektromagnetisk stråling, øjets funktion som uperfekt sensor, berøre farveblindhed, og udfordre det mere filosofiske spørgsmål om hvorvidt verdenen kan ses objektivt.

Adgang til et fysiklokale og/eller rum der kan mørklægges anbefales kraftigt.

relevant for Teknologifag, Fysik, Biologi og Design

 

Fra Bauhaus til Bæredygtighed

Bolette, industrielt design, AAU AALBORG

Hvordan designer man langtidsholdbare produkter der går i arv fra generation til generation? 
Vi vil i undervisningen dykke ned i historien bag de danske designklassikere og analysere formsproget i dem, for at finde ud af hvorfor netop dette design stadig holder i dag. 
Eleverne vil igennem skitserede og formgivende øvelser og klasse-diskussioner, komme til at reflektere over deres eget forbrug i en stigende brug-og-smid-væk-kultur, og få indblik i det bæredygtige alternativ det er, at investere i langtidsholdbart design.

Relevant for Billedekunst, historie, dansk, teknik og design 

 

FRA KODE TIL SPIL - LOGIKKEN BAG SKÆRMEN

POUL, MEDIALOGI, AAU AALBORG 

Programmering er et vigtigt værktøj i udviklingen af både apps, hjemmesider og spil. Det er dog ikke blot et vigtigt værktøj, men også en færdighed som kan styrke ens evner til at identificere et problems bestanddele samt hvordan disse hænger sammen. Dette kan gøre det lettere at løse komplekse problemer på en effektiv, logik baseret måde.

Med udgangspunkt i programmerings nyttighed, vil eleverne i dette oplæg blive introduceret til basale programmerings koncepter, såsom variabler og funktioner, hvilket de skal arbejde praktisk med ved at rette fejl i et simpelt spils C# kode i den gratis game engine, Unity.

For at facilitere undervisningen bedes eleverne installere Unity og Visual Studio på en computer.

RELEVANT FOR ALLE (SPECIELT PROGRAMMERING, IT OG INFORMATIK)

 

Notation som et tankeredskab

christoffer, datalogi, aau aalborg 

Når vi laver matematiske beviser, designer logiske systemer eller tester vores intuition bruger vi matematikken som et tankeredskab. Mit oplæg handler om en alternativ matematisk notation som hedder APL (A Programming Language) fra 1962 som tillader såkaldt array programmering. APL arbejder med skalarer, vektorer og matricer og definere et hav af operatorer og en model til at arbejde med vektorer og matricer på. Mit oplæg vil give eleverne en smag for hvordan man kan løse matematiske problemer med APL, disse problemer tager udgangspunkt I vektor regning fra stoffet I Mat B og Mat A. Oplæget kommer til at introducere eleverne for array programmering og matematiske emner som de ikke er vandt til.

relevant for matematik

 

Teknologiforståelse og hvordan teknologi former samfundet.

Joakim, Teknoantropologi, AAU Aalborg.

Mange har en forståelse af, at teknologi er alt elektronisk eller mekanisk udstyr, men teknologi er meget mere end det. Teknologi er afhængigt af samfundet, fordi vi baserer teknologien ud fra det samfund vi lever i. Dette har stor betydning for udviklingen og forståelsen af teknologi, uanset ens position i forbindelse med digitaliseringen i det moderne samfund.

Oplægget har til formål at lære eleverne om hvad teknologi er, hvordan man kan forstå teknologi og de menneskelige handlinger gennem brugen af denne, samt at give en idé om udviklingen af teknologi og det etiske aspekt som er essentiel for designet. Eleverne vil blive klædt på til at forholde sig kritisk til brugen af teknologi og formålet bagved. Der vil blive arbejdet i grupper og par i løbet af dagen, for at fremme diskussionselementet. De vil arbejde med cases som omhandler teknologi der er relevante for dem, således at de har et forhold til den pågældende teknologi og herigennem få en forståelse af det etiske element gennem ansvarsbevidsthed i brugen af teknologi.

Relevant for alle

 

Affaldssortering – Let’s make waste handling great again!

Patrick, Teknoantropologi, Aalborg

Affald er en usexet ressource, men hvis man forstår, at brug-og-smid-væk-kulturen ikke er fremtiden, er det vigtigt at affaldssortere, da det fører til mere genanvendelse. Oplægget handler om plastik, og undersøger affaldsinfrastrukturen i Aalborg i form af sorte kødbakker, som er lavet af genanvendt plast, men kan ikke genanvendes i de danske sorteringsanlæg. Danmark er et af de dårligste lande i EU til at genanvende plast, samtidig med at danskerne forbruger 1300 tons kødbakker om året, og forbrænding af plast udgør 25% af fjernvarmebehovet i DK. Hvem har ansvaret for at plasten kan genanvendes, og hvilke energikilder skal erstatte affaldsforbrændingen? Eleverne vil blive introduceret til affaldshierarkiet, miljøetik og cirkulær økonomi.

Relevant for alle

 

Styrk dine sanser - hent information fra dine omgivelser med sensorer

HOLGER, ELEKTRONIK OG IT, AAU AALBORG

Et vigtigt værktøj i den højteknologiske verden er evnen til at kunne observere verden og beskrive ens omgivelser i målbare størrelser. Som følge af kraftige fremskridt indenfor elektronikområdet i det 20. århundrede og frem, er det nu muligt at observere og beskrive ens omgivelser meget præcist vha. elektroniske sensorer.
Oplægget fokuserer teorien bag elektroniske sensorer og anvendelsen af disse. Eleverne vil blive introduceret til hvordan man indsamler information om ting som lys, temperatur og bevægelse vha. elektroniske sensorer, og hvordan kan anvende denne information i problemløsning.
Eleverne vil komme til at arbejde med sensorteori og systemdesign, hvor formålet er at eleverne lærer at koble teori med problemløsning. OBS: Eleverne skal have en computer til rådighed.

RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, KEMI, TEKNOLOGI, INNOVATION og INFORMATIONSTEKNOLOGI

 

5g - the need for speed

mikkel, elektronik og it, aau aalborg

Den 5. generation (5G) af mobilnetværk er lige om hjørnet og det skal gå stærkt! Selvkørende biler, ’internet of things’ og ekstremt hurtigt internet er kun lige begyndelsen af alle de muligheder 5G medbringer. Sammen med eleverne udforskes det kommende 5G netværk samt hvad det kommer til at betyde for vores samfund.  Oplægget kommer til at fokuserer på hvordan et mobilnetværk fungerer og eleverne tages med på en tidsrejse fra 1G til 5G mobilnetværk. Undervejs vil eleverne få en forståelse for de samfundsmæssige behov der konstant skubber udviklingen af hurtigere og bedre netværk. Eleverne vil også opnå en fornemmelse for deres eget databehov og hvad det nye netværk betyder for dem.

relevant for fysik, matematik, samfundsfag og teknologi 

 

Morderiske maskiner og mikroprocessorer – computere i din hverdag

Gustav, Computerteknologi, aau aalborg

Kunne du leve uden din computer? Svaret er formentlig nej, men er du klar over hvor mange computere, de rent faktisk møder i din hverdag?

I dag findes computere i adskillige afskygninger og i alt fra kaffemaskiner til biler og hospitalsudstyr – men hvilken rolle spiller de i samfundet og i din hverdag? Hvad er "Internet of Things"? Hvordan fungerer den slags elektroniske enheder på et teknisk plan, og hvilke etiske problematikker opstår der, når alt måles, kvantificeres og analyseres? Oplæggets fokus tilpasses efter faget, så enten det computertekniske eller samfundsfaglige aspekt vægtes højest. Desuden giver oplægget en introduktion til den ingeniørfaglige arbejdsform.

Relevant for Samfundsfag, Teknikfag, Teknologi, Fysik, Matematik og Programmering

 

Design, det’ nemt

Rasmus, Interaktionsdesign, AAU AALBORG 

Hver dag omringer vi os selv med digitale systemer. Fra software på smartphones og computere, til billetautomater og hjemmesider. Da sådanne systemer fylder så meget i vores liv, påvirker måden de er designet os enormt. Igennem undervisningen får eleverne en forståelse for, hvad design egentligt er, samt hvordan software-designere skaber designs, der løser komplicerede problemer. Eleverne kommer også til selv at prøve kræfter med en bredt anvendt designteknik, når de skal designe dele af et system, baseret på krav de selv er kommet frem til.

Relevant for alle - Især Design- og IT-fag

 

Kan du redde verden? - et oplæg om fremtidens energi

Caroline, By-, Energi-, og Miljøplanlægning, AAU Aalborg

De fleste af os er bekendte med klimaforandringer og har i den forbindelse sikkert hørt om vedvarende energi. Men hvordan ser fremtidens energisystem egentligt ud? Det kan der være flere bud på. Mit oplæg handler om hvor den energi, som vi alle har til rådighed i hverdagen, kommer fra. Eleverne bliver præsenteret for hvad det vil sige at omdanne et forsimplet fjernvarmesystem fra fossil energi til vedvarende energi ved selv at lege med mekanismerne i systemet. Derudover bliver eleverne klogere på hvad bæredygtighed er for en størrelse, både som begreb og som redskab, samt hvilke udfordringer der forbundet med planlægningen af fremtidens energi. Eleverne får her bl.a. mulighed for at reflektere over hvad de ville gøre, hvis de kunne planlægge fremtidens energi - og hvorfor?

RELEVANT FOR Samfundsfag, Matematik og Fysik

 

Kort om kort. Hvor skal vi hen?

Emma Nikoline, Landinspektørvidenskab, AAU Aalborg

Engang var kort og kortlægning forbeholdt den militære elite. Nogle få lavede kort og nogle få brugte dem. Det førte til at kortfremstillingen var præget af nogle indforståede principper. Med den teknologiske udvikling er fremstilling og anvendelse af kort blevet bredt ud til den brede befolkning og det er nu muligt for alle at fremstille kort. Nutidens udfordring er derfor at skabe anvendelige kort. Samtidig bliver kortene mere situationsorienteret, dvs. kort fremstilles med henblik på en specifik situation. 

Gennem dette oplæg introduceres eleverne for metoder til at skabe forståelige kort. Efterfølgende vil metoderne ligge til grund for at fortolke kort ift. målgruppe og brugssituation.

relevant for alle

 

TikTok og Tinder – Hvordan bliver et IT-system til?

Mads, Informationsteknologi, AAU aalborg 

 Hvad er et IT-system og hvordan bygger man det? Hvordan finder man ud af, hvilke funktioner det skal have og hvordan det skal se ud? Og hvad er brugervenlighed egentlig?
Disse spørgsmål og flere vil eleverne få svar på når vi sammen dykker ned i hvordan et IT-system bliver til. Med fokus på det store arbejde der ligger forud for selve programmeringen af et system, vil vi berøre hvordan man tilegner sig viden, bruger den viden og designer systemer ud fra dette. Vi skal i fællesskab udforske forskellige metoder og teknikker som bliver brugt at selv de største tech-giganter når nye og innovative systemer skal udvikles.

RELEVANT FOR ALLE - ISÆR DESIGN- OG IT-FAG

 

Software - Det er ikke så farligt

Christopher, Software Engineering, AAU Aalborg

Software er for mange et meget abstrakt og udefineret begreb. Dette betyder også, at mange distancere sig fra det, da det lyder farligt. Det vil dette oplæg lave om på. I undervisningen vil eleverne opleve, hvor meget software der er i deres hverdag, hvor vigtigt det er, og hvor nemt det kan være. Formålet med undervisningen er, at give en lille introduktion til programmeringsdelen af software, men også hvilke etiske aspekter der gemmer sig i begrebet.

Undervejs vil eleverne først blive introduceret for hvad software er, hvorfor det både er programmering, men også etik og derefter få en lille demonstration af, hvor let det er at kode. Slutligt får de selv lov at prøve kræfter med enten programmering eller etik efter eget valg.

Det anbefales at downloade notepad++ eller Visual Studio Code inden timen (begge er gratis)

Relevant for alle

evt. Relevant for it-faglige forløb

Oplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

København

Fra Disney sjov til Oscarnominering – animation som formidlingsredskab

Franciska, Medialogi, AAU København

Animation er vokset fra at være underholdning for børn til at blive et bredt anvendt medie i både film, spil, reklamer og digitale platforme. I oplægget vil eleverne blive præsenteret for animationens udvikling fra 1930’ernes cartoony 2D film til nutidens brede vifte af animationsmedier som claymation, stopmotion og 3D. I klassen vil vi se eksempler på hvordan animation er blevet brugt til at formidle emner, der ellers kan være svære at forstå med udgangspunkt i videoen ”Consent, it’s simple as tea” og den Oscar nominerede film ”Flugt”. Efterfølgende vil eleverne blive introduceret til grundlæggende animationsteori, såsom de 12 animationsprincipper, så eleverne kan få redskaber til at animere selv. Til sidst vil de skulle lave et udkast til en animation, via et storyboard, ud fra et givent tema. Storyboardopgavens tema kan tilpasses til et emne eleverne allerede arbejder med i et hvilket som helst fag.

RELEVANT FOR alle

 

Menneskelig forbedringsteknologi - hvor skal vi hen?    

Frederik, Teknoantropologi, aau københavn

Hvad er et menneske, og hvilke begrænsninger giver vores menneskelighed? Kan menneskets grænser overskrides, og er der nogle ting vi ikke bør pille ved? Oplægget er en løbende præsentation og diskussion omkring hvad mennesket er (og ikke er), der præsenterer en række nye og snart-kommende menneskelige forbedrings-teknologier, og de problemstillinger der følger med. Disse teknologier undersøges sideløbende ud fra konkrete tekniske egenskaber, og ud fra en mere spekulativ, filosofisk spørgen til hvad der sker når mennesket og teknologien smelter sammen. Emnet lægger op til en bred og evigt aktuel diskussion omkring relationen mellem mennesker teknologi, og henvender sig primært til de humanistiske og biologiske fag. 

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: Humanistiske og biologiske fag

 

Tænk i Problemer - Alle kan kode

Robert, Medialogi, aau københavn

I dette oplæg introduceres elever til de fundamentale koncepter af softwareudvikling og problem-baseret læring, med formål at inspirere og udfordre eleverne til at prøve sig ad med nye tilgange til systematisk problemløsning. De gives en idé om hvordan de kan anvende dette i dagligdagen, samt hvordan benyttelse af disse færdigheder kan være brugbare på andre områder. 

Dette gøres ved at konkretisere koncepterne på en fordøjelig måde, samt tilbyde dem de nødvendige redskaber til selv at tillære sig ny viden på området efter oplægget. Hertil anvendes der et fysisk workshop, med formål at give eleverne en erfaring på hvordan det er at arbejde med kode, uden nogen tidligere erfaring eller behov for IT kendskab. (Kan justeres alt efter behov)

OPLÆGGET ER RELEVANT FOR alle og evt. IT-Faglig eller Innovations-orienteret forløb

 

Se også...