AAU logo

Teknisk Fakultet for IT og Design

IT og Design

Oplæggene fra IT og Design er bl.a. relevant for gymnasiefag som teknik, mediefag, design, it, innovation, samfundsfag, historie, geografi, psykologi, matematik og filosofi.

Om oplæggene

Oplæggene er tilrettelagt, så de passer til en klasse med 20-30 elever, og de varer 90 min. men kan tilpasses efter aftale. Alle oplæg kræver projektor, medmindre andet er angivet. Hver studenterunderviser vil give eleverne en kort introduktion til, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Oplæg fra Aalborg og København

Oplæggene fra AAU i Aalborg ligger direkte herunder, og oplæggene fra AAU i København ligger længere nede på siden.

Oplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

Aalborg

 • +

  700.000 tons madspild - og hvad vi kan gøre ved det

  VERONIKA, GEOGRAFI, AAU AALBORG 

  Madspild er en paradoksal størrelse. En tredjedel af alt den mad, der produceres på verdensplan, bliver smidt ud, mens hver niende person i verden lever under sultegrænsen. I Danmark spildes der årligt omkring 700.000 tons mad. Det er en belastning for miljøet og et stort ressourcespild, når der produceres mad, der i sidste ende smides ud. Dette oplæg giver eleverne et indblik i, hvad madspild er, og hvorfor det er vigtigt at gøre noget ved det. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, aktiverende undervisning og gruppearbejde, hvorigennem eleverne vil undersøge forskellige tiltag, der forsøger at komme madspild til livs.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR GEOGRAFI, SAMFUNDSFAG, ERHVERVSØKONOMI OG INNOVATION.

 • +

  Byen - planlæggerens legeplads?

  MICHELLE, LANDINSPEKTØRVIDENSKAB, AAU AALBORG

  Ved du egentlig hvad en by er? Har du overvejet hvem udvikler byen og med hvilken hensigt? I disse år sker der meget i de danske byer: Opførelse af ny byggeri, anlæg af nye veje, byforskønnelse, byfornyelse og meget mere, men hvordan planlægges der i grunden for dette? Er byernes udvikling et udtryk for politiske mål eller blot for borgernes skiftende behov? Er fremtidens by skabt gennem stramme reguleringer og modeller eller bliver det en kreativ proces tilpasset det enkelte projekt? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der ligger til grund for dette oplæg.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, SAMTIDSHISTORIE, GEOGRAFI, IDEHISTORIE

 • +

  Bølgeenergi som kystsikring

  VERONIKA PERKO, GEOGRAFI, AAU AALBORG 

  Den danske vestkyst, hvor flere tusinde danskere har et sommerhus liggende, er ved at blive eroderet væk. I dette oplæg undersøger vi sammenhængen mellem bølgeenergi og erosion, og hvordan et bølgeenergianlæg placeret ud for kysten påvirker denne sammenhæng. Eleverne vil blive præsenteret for analog GIS, når de til sidst i oplægget skal bruge forskellige kort til at bestemme placeringen af et bølgeenergianlæg ud for den danske vestkyst.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR GEOGRAFI
   

 • +

  Design du kan stole på

  CARINA, INDUSTRIELT DESIGN, AAU AALBORG

  Hvornår er et design godt? Og hvordan finder du ud af hvordan dit produkt skal udformes, for at sælge godt til en specifik målgruppe? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil forsøge at besvare, og samtidig give et indblik i hvordan designere tænker, samt hvor meget arbejde, der ligger bag alle produkter fra hverdagen. Oplægget fokuserer på hvordan man laver et design, som er tilpasset en bestemt kontekst, hvor vi vil komme igennem nogle simple – men effektive – metoder til at: få et indblik i en målgruppe, analysere den, udforme et design dertil og til sidst vurdere den. Alle metoderne vil blive afprøvet, hvor eleverne selv vil komme til at designe en stol til et bestemt distrikt i Berlin.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DESIGN, TEKNOLOGI, INNOVATION OG KOMMUNIKATION/IT.

 • +

  Disketten er dødsdømt

  SIDSEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI, AAU AALBORG

  I dag skal du på DBA.dk, for at kunne købe en diskette, og nogle af de største har en hukommelse på 1,44 MB. Dog er det stadig et ikon, der bruges, når vi skal gemme dokumenter, præsentationer eller regneark i Microsofts Office pakker. Dette oplæg vil handle om, hvordan erfaringer fra ’det virkelig liv’ kan have indflydelse på designs af IT-systemer og hjemmesider. Jeg vil introducere teorier og metoder, som bruges på informationsteknologi. Derved vil jeg gerne introducere eleverne for, at informationsteknologi er en meget bred uddannelse, samt vise, at en IT-dannelse også kan være meget andet end programmering.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG

 • +

  Etisk teknologivurdering - GPS tracking af demensramte personer

  JONAS, TEKNOANTROPOLOGI, AAU AALBORG

  Nutidens mennesker er meget præget af teknologi. Teknologiens udvikling har effektiviseret et næsten ubegribeligt antal af processer, hvilket har ændret og til stadighed ændrer spillereglerne for os mennesker på jorden. GPS tracking er en af disse teknologier, hvor der i høj grad stilles moralske spørgsmål. Kan man tillade sig at tracke demente, hvis det redder liv, eller indebærer det mangel på respekt for den dementes autonomi? Hvordan kan teknologien videretænkes på en måde, hvor disse etiske problemer imødekommes? Eleverne vil møde etiske problemstillinger i forhold til teknologi, hvor de selv skal arbejde med idégeneringsmetoder til hvordan disse eventuelt kan identificeres og imødekommes gennem antropologiske og teknologiske metoder.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, FILOSOFI OG TEKNOLOGI (HTX)

 • +

  Har du læst manualen? - digitalt design der er til at forstå

  GRY, INTERAKTIONSDESIGN, AAU AALBORG 

  Har du nogensinde navigeret rundt i et program, for at finde en funktion, som du så aldrig fandt? Har du måtte søge på Youtube efter hjælp? Eller gav du op? Manualer bliver anvendt i stor grad - men læser vi dem overhovedet? Og kan vi i nogen situationer, erstatte manualen med forståeligt design? Dette oplæg vil fokusere på hvilke principper man kan gøre brug af, når man vil udarbejde en digital løsning, som er til at forstå. Oplægget vil tage udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med digitale løsninger som apps og websites, hvor vi vil diskutere om disse opfattes som godt designet, samt om de opfylder en række designprincipper. Eleverne vil efter oplægget være i stand til at udarbejde og vurdere digitalt design med afsæt i principperne.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE FAG OG ISÆR FOR TEKNOLOGI, DESIGN, IT, INNOVATION, TEKNIK SAMT MEDIEFAG

 • +

  Hvordan tænker din computer?

  NIELS TOBIAS, DATALOGI, AAU AALBORG

  Maskine læring bliver smidt rundt af mange prominente firmaer, men hvad betyder det? I dette oplæg vil eleverne blive introduceret til, hvordan en computer tænker og tager beslutninger, og hvordan at nogle af de mest basale begreber i matematikken danner grundlag for nogle af de mest avancerede systemer. Det forventes at eleverne har været introduceret til Lineær regression. Krav: Eleverne skal have adgang til computere og internet.
   

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK, MEDIEFAG, NATURFAG, PROGRAMMERING og forløb om regression 

 • +

  I felten med madspild

  VICTOR, TEKNOANTROPOLOGI, AAU AALBORG 

  Madspild er et stigende problem, og det viser sit ansigt både som et miljøproblem og som et socialt problem. For at forstå madspild, så må vi ty til metoder, som kan fortælle os noget om hverdagen, som madspild opstår i. Dette oplæg omhandler, hvordan feltarbejde, en antropologisk metode, kan hjælpe os til at lære endnu mere omkring madspild. Eleverne kommer til at få en forståelse af madspild som samfundsproblem, samt hvordan kvalitative metoder, specielt feltarbejde, kan hjælpe os med dette problem. Eleverne vil også selv prøve kræfter med at planlægge et feltarbejde i konteksten af madspild blandt børnefamilier.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR TEKNOLOGI, TEKNIKFAG, DESIGN, INNOVATION OG SAMFUNDSFAG OG SRP FORLØB SAMT PROJEKTER INVOLVEREDE DESIGN

 • +

  Kom på talefod med din computer - en introduktion til programmering

  THOMAS, SOFTWARE, AAU AALBORG

  Hvordan programmerer man? Er det altid kompliceret og svært? Her er der mulighed for, ikke bare at se, men for selv at prøve kræfter med simpel programmering. Oplægget giver en introduktion til basale koncepter, og stiller forskellige små programmeringsopgaver til rådighed. Eleverne stifter bekendtskab med programmeringsværktøjet Processing, hvor der er mulighed for at skrive kode, og få visuelt feedback, med det samme. Oplægget er rettet mod elever med ingen, eller en smule erfaring, som er nysgerrige efter at se hvad programmering har at byde på. OBS: Eleverne skal på forhånd downloade Processing (gratis) fra hjemmesiden https://processing.org.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK INFORMATIK, KOMMUNIKATION/IT

 • +

  Kommer fremtiden til at være bæredygtig?

  ANN-SOFIE, MILJØLEDELSE OG BÆREDYGTIGHED, AAU AALBORG

  Fremtiden for den næste generation ser meget dyster ud, og vi er på vej mod store klimaforandringer, ressourcemangel og overpopulation. De store problemer lammer befolkningen og politikere, så ingen handler på de ellers absolutte nødvendige tiltag, der må gøres i dag! Oplægget vil handle om den nuværende grønne udvikling og bæredygtige løsninger, som blomstrer frem overalt i hele samfundet, og skaber troen på en bedre kurs for kloden og mennesker. Eleverne vil opnå kendskab til principper inden for bæredygtighed, verdensmålene og cirkulær økonomi, hvor der tages udgangspunkt i deres egen livsstil samt forretningsmodeller.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE GYMNASIEFAG, MEN SÆRLIG SAMFUNDSFAG, INNOVATION, ERHVERVØKONOMI OG PSYKOLOGI

 • +

  Styrk dine sanser - hent information fra dine omgivelser med sensorer

  HOLGER, ELEKTRONIK OG IT, AAU AALBORG

  Et vigtigt værktøj i den højteknologiske verden er evnen til at kunne observere verden og beskrive ens omgivelser i målbare størrelser. Som følge af kraftige fremskridt indenfor elektronikområdet i det 20. århundrede og frem, er det nu muligt at observere og beskrive ens omgivelser meget præcist vha. elektroniske sensorer.
  Oplægget fokuserer teorien bag elektroniske sensorer og anvendelsen af disse. Eleverne vil blive introduceret til hvordan man indsamler information om ting som lys, temperatur og bevægelse vha. elektroniske sensorer, og hvordan kan anvende denne information i problemløsning.
  Eleverne vil komme til at arbejde med sensorteori og systemdesign, hvor formålet er at eleverne lærer at koble teori med problemløsning. OBS: Eleverne skal have en computer til rådighed.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, MATEMATIK, KEMI, TEKNOLOGI, INNOVATION, INFORMATIONSTEKNOLOGI

 • +

  Uuh, hvad sker der hvis jeg trykker på den knap!?

  MADS, PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI, AAU AALBORG 

  Hvorfor kan vi finde ud af nogle produkter første gang vi ser dem, mens andre produkter tager flere måneder om at lære at bruge? Svaret kan findes i Konceptuelle modeller, som fortæller om interaktionen med produkter. Hvis designere og ingeniørers  konceptuelle modeller ikke svarer til brugerens, opstår problemerne.
  I dette oplæg hopper vi ind i hovedet på ingeniører, designere og brugere for at finde ud af, om vi kan få dem til at tale samme sprog, og måske finde ud af, hvad der faktisk sker, når vi trykker på DEN knap.
  Elverne skal ved hjælp af teori om affordance, signifires, feedback og konceptuelle modeller arbejde med forskellige cases. De vil kunne benytte denne viden til at arbejde med design, produkter, og at tænke brugercentreret. 

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR PSYKOLOGI, DESIGN, INNOVATION, TEKNIKFAG, TEKNOLOGI OG FORLØB MED PRODUKTUDVIKLING OG BRUGERINDRAGELSE

 • +

  ”Broken cities” workshop

  AAU AALBORG

  Vores byer er udfordrede - vi har brug for DIG til at reparere dem!
  Broken Cities er et spil, som er designet specielt til at hjælpe dig til at forstå de komplekse problemer, som borgere og beslutningstagere står overfor som følge af gradvist ændrede klima forhold med mere uforudsigelige nedbørsmønstre og større hyppighed af ​​ekstreme begivenheder.
  Spillet introduceres, faciliteres og evalueres af studerende fra Geografi, Landinspektørvidenskab og By-, Energi- og Miljøplanlægning, uddannelser som alle på hver deres måde tager hånd om fysisk planlægning og de problemstillinger det rejser.

  WORKSHOPPEN VARER 2 X 90 MIN.

Oplæg fra Teknisk Fakultet for IT og Design

København

 • +

  Big science – fra atombomber til snapchat filtre?

  ALEXANDER, TEKNOANTROPROLOGI, AAU KØBENHAVN

  Oplægget giver et bud på videnskabelige strømninger der har været bidragende til fremkomsten af de nyeste teknologier såsom; selvkørende biler, CRISPR, robotter, Big Data mm. Måden dette rammesættes på er gennem en livlig fremførelse af hvordan Big Science projekter har faciliteret mødet mellem forskellige fagligheder gennem anden halvdel af det 20. århundrede. Temaerne oplægget bygger på er; videnskabsteori, Big Science, disciplinaritetsbegreber, Kuhn’s Paradigmeteori. Ambitionen med oplægget er at give indblik i nogle af de videnskabelige projekter, der har påvirket den teknoantropologisk grundforståelse, og vise noget af den teknologiske udvikling de har ført med sig.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR FYSIK, KEMI, BIOLOGI, HISTORIE OG INNOVATION

 • +

  Bæredygtigt byggeri - fra plan til praksis

  FREDERIK, BY, -ENERGI OG MILJØPLANLÆGNING, AAU KØBENHAVN

  Oplægget giver eleverne indsigt i initiativer der kan skabe en mere bæredygtig byggebranche, samt en forståelse for kompleksiteten af denne opgave. Byggebranchens udfordringer belyses ud fra et helhedsperspektiv, bl.a. for at give et indblik i hvor mange led der skal “spille sammen” for at skabe bæredygtige byggeprojekter i praksis. Mange parter er involveret i løbet af en bygnings levetid, og der tages mange beslutninger fra opførelse til nedrivning. Dette fordrer at samtlige aktører i byggebranchen løfter opgaven i samlet flok. Oplægget har en tværfaglig vinkel som bl.a. tager udgangspunkt i prioriteterne mellem økonomi og miljø og lægger op til diskussioner mht. dette.  

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, NATURGEOGRAFI, BIOLOGI OG ANDRE NATURFAGLIGE FAG

 • +

  Data – solskinshistorier & skyggesider

  ANN-SOFIE, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Data er alle vegne og ikke mindst på alles læber – men hvad er det egentlig? Er data-hype med til at skabe et overvågningssamfund eller gør det verdenen til et bedre sted?

  Gennem dette oplæg vil eleverne få en grundlæggende forståelse af hvad data er, og vil gå derfra med en nuanceret forståelse af hvordan det kan indsamles, behandles, præsenteres og bruges. Vi vil ikke gå i dybden med matematiske eller statistiske modeller, men derimod diskutere fænomenet (Big) Data mere generelt. Konkret arbejder vi hovedsageligt med data som et redskab til at forstå, forklare eller forudsige. Her kigger vi på eksempler for at diskutere hvornår og hvordan data kan bruges, og med hvilke udfald. Vi ser både på de gode og dårlige eksempler – hvor data kan gøre livet bedre og hvor det er blevet misbrugt. Der vil være gruppeøvelser og klassediskussioner.

  OPLÆGGET ER SÆRLIGT RELEVANT TIL NATURVIDENSKABELIGE FAG (MATEMATIK, ØKONOMI, FYSIK, BIOLOGI, PROGGRAMERINGSFAG, INFORMATIK) ELLER HUMANISTISKE FAG (SAMFUNDSFAG, DANSK)

 • +

  En indsigt i computerens logiske verden!

  CARL, MEDIALOGI, AAU KØBENHAVN             

  Programmering er et af de mest nyttige værktøjer på Medialogi-studiet og mange andre universitetsuddannelser inden for både det tekniske og det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet. Med udgangspunkt i en kort præsentation af udvalgte semesterprojekter med eksempler på nødvendigheden af programmering i disse, vil eleverne i dette oplæg dels få indsigt i studielivet som Medialog og dels få en ny forståelse for computerens logiske verden. Dernæst vil eleverne introduceres til programmeringssproget Processing med udgangspunkt i at skabe noget visuelt – eleverne vil altså i løbet af oplægget SELV programmere et simpelt computerspil, et trafiksignal, en simpel model af solsystemet el.lign. Rent praktisk vil eleverne arbejde selvstændigt i grupper og derved få indsigt i den problembaserede undervisningsform på AAU.

  OBS: Eleverne bedes installere programmet Processing fra https://processing.org/download/ før oplægget.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR MATEMATIK, TEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG ANDRE TEKNISKE FAG

 • +

  Energi fra madaffald

  EMILIA, SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY, AAU KØBENHAVN

  Fremtidens energi er grøn. Derfor skal vi prøve at udnytte vores ressourcer bedre. Dette oplæg sætter fokus på produktionen a biogas fra madaffald. Oplægget kan formes efter hvilken type hold det skal præsenteres eksempelvis kan det inkludere hvilke typer af mikroorganismer der er i spil under de forskellige stadier af anaerob nedbrydning og vækstfaktorer for disse, hvordan biogas processen er organiseret, konseptet bæredygtighed og bioenergy eller hvordan man undersøger biogaspotentiale.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR BIOTEKNOLOGI, BIOLOGI, KEMI, TEKNOLOGI OG TEKNIK

 • +

  Fakta i det postfaktuelle samfund

  ALFRED, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Fænomener som klimafornægtelse og vaccine skepsis sætter spørgsmålstegn ved videnskabens rolle i det moderne samfund. Hvad gør vi når fakta ikke længere ubestrideligt er faktuelle? Findes ‘Sandhed’ stadig eller har vi blot glemt hvor vi skal lede?
  I dette modul diskuteres videnskabsteoriens rolle i forsøget på at skabe sand viden og om hvorvidt det overhovedet lade sig gøre.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDS- OG NATURVIDENSKABELIGE LINJER, SÅVEL SOM FILOSOFI

 • +

  Hvad er opskriften på et succesfuldt produkt? – brugerorienteret design

  GABRIEL, MEDIALOGI, AAU KØBENHAVN

  Design skal tale for sig selv. Vi interagerer med menneskeskabte produkter hver eneste dag, om det er at finde flybilletter til sommerferien, eller noget så simpelt som at åbne en dør. Designerens formål vil altid være det samme, at få mennesket til at forstå brugen af produktet.
  Få en smagsprøve på interaktionsdesign, og opnå en forståelse for kommunikation mellem mennesket og maskinen. Undervisningen vil være en kombination af oplæg og øvelser. Første halvdel vil fokusere på forståelse af den menneskelige tankeproces, samt hvordan man designer ud fra dette. Anden halvdel vil tage udgangspunkt i begreberne, usability og user experience, hvorpå eleverne selv skal lave en usability test ud fra en hjemmeside.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR KOMMUNIKATION, IT, DESIGN, INNOVATION

 • +

  Etisk teknologivudering - hvem bestemmer menneskets fremtid?

  SEBASTIAN, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Mennesket skaber teknologier som løsninger på deres problemer - men alt for ofte skaber disse nye teknologier flere problemer end de løser. Er det fx en god idé at genoplive uddøde arter? Skal overvågning med ansigtsgenkendelse installeres i vores byer? Hvem bestemmer hvor grænserne for kunstig intelligens går? Skal vi bruge genteknologi til at designe vores fremtidige børn? Er løsningen på vores miljøproblemer at skabe et falsk vulkanudbrud ved hjælp af geo-engineering?

  Mit oplæg har 2 formål:

  1. At give eleverne en forståelse for, hvordan vi som samfund finder ud af, om en given teknologi er etisk forsvarlig at bruge

  2. At give eleverne redskaber til selv at vurdere, om en given teknologi er etisk forsvarlig at bruge

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: Filosofi, Naturvidenskab, Teknologiforståelse, Kulturforståelse, Samfundsfag, Psykologi, Religion

 • +

  Hvad ved vi, og hvordan ved vi det?

  ASGER, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Naturvidenskabelige opdagelser er funderet på nysgerrighed og undren, men hvordan strukturerer vi vores nysgerrighed, så vi kan få noget brugbart ud af den?
  Hvordan skal vi forstå det, når vi hører at videnskaben har fundet en forbindelse mellem indtagelsen af en bestemt fødevare og udviklingen af en bestemt kræfttype?
  Videnskab er ikke bare videnskab, det er en disciplin fyldt med faldgruber, modstridende holdninger og interesser. Det er vanskeligt for et utrænet øje at se igennem, og man kan derfor let komme til at tro, at man handler efter videnskabens anvisninger, uden nødvendigvis at gøre det.
  Eleverne vil blive introduceret til en grundlæggende forståelse for, hvordan viden ideelt set konstrueres, og hvilke elementer der kan modarbejde processen.
  Dette kan give dem et bedre udgangspunkt for at navigere i den uoverskuelige, men dybt relevante forskningsverden.

  OPLÆGGET ER PRIMÆRT RELEVANT FOR FYSIK, KEMI, BIOLOGI, SAMFUNDSFAG, TEKNOLOGI, BIOTEKNOLOGI, MEN ALLE VIL VÆRE TJENT MED BEDRE AT KUNNE FORSTÅ, HVAD DER GEMMER SIG BAG KULISSERNE I FORSKERVERDENEN.

 • +

  Hvordan man med interviewet kan komme til at forstå andre mennesker

  SEBASTIAN, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Globaliseringen og Internettet har gjort at vi bliver udsat for en konstant nyhedsstrøm der lægger op til at vi debatterer. Det er i denne debat vi finder en stigende polarisering; altså to modstridende standpunkter der bliver debatteret. Så hvordan undgår vi at have en polariseret og sort-hvid debat med vores medmennesker? Hvordan kan vi komme til at forstå andre menneskers verdenssyn/livsverden? Mit oplæg har 3. formål.
  1. At give eleverne nogle simple værktøjer så de selv kan udtænke og udføre et Interview
  2. At give eleverne en forståelse for at verden ikke er sort/hvid, men fyldt med nuancer
  3. At give eleverne værktøjer til hvordan de kan gå fordomsfri ind til et andet menneske, for på den måde at få den bedste data

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: SAMFUNDSFAG, DANSK, PSYKOLOGI, RELIGION, KULTURFORSTÅELSE, FILOSOFI

 • +

  Logik, design og videnskab, programmér dig selv til at løse fremtidens problemer

  ANDREAS, MEDIALOGY, AAU KØBENHAVN

  I dag bliver der stillet højere og højere krav til den enkelte. Vi skal kunne tænke ud af boksen, fremkalde kreativiteten og samtidig beherske det tekniske og alt den nye teknologi. Men hvordan formår man at skabe noget, der både er innovativt, teknisk avanceret og samtidig bevare funktionalitet og brugervenlighed? Design og programmering går hånd i hånd i en Medialogs verden. To felter bliver smeltet sammen i en ny og innovativ måde, hvorpå vi løser samfundets problemer. Eleverne vil i dette oplæg få præsenteret en række redskaber, som de selv skal benytte i en praktisk workshop, hvori de selv skal prøve at skabe en idé til en ny teknologi. Her er det elevernes kreativitet, viden og samarbejde, der bliver sat i fokus.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: ENGLESK, DANSK, TEKNOLOGIHISTORIE, IDÉHISTORIE OG INNOVATION, DATALOGI, SAMFUNDSFAG

 • +

  Lys er ikke bare lys

  MIMI, LYSDESIGN, AAU KØBENHAVN

  Lys er en elementær del af vores hverdag, nærmest i en sådan grad, hvor vi ikke bemærker det. Fraværet af lys eller overeksponerede rum kan påvirke os negativt både fysisk og psykisk, mens den rette balance af lys, skaber stemningen i omgivelserne.

  Oplægget giver et indblik i lysdesignuddannelsen hvor man bland andet lærer, hvordan lys kan bruges til at forbedre vores koncentrationsevne og gøre omgivelserne trygge at færdes i, men også hvordan det naturlige dagslys udnyttes bedst muligt, når man designer byrum og hjem.

  Gennem en praktisk opgave kommer eleverne til at skabe stemningsfulde scenarier i deres vante rammer på skolen. Opgaven vil give dem indblik i, hvordan samspillet mellem lys, skygge, farver og materialer kan ændre opfattelsen og forståelsen af ellers kendte omgivelser.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR DESIGN, SAMFUNDSFAG, PSYKOLOGI, BIOLOGI, FYSIK OG BILLEDKUNST

 • +

  Selvopfattelsen: en “objektiv” ransagning af selvet

  PETER, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN 

  Et oplæg, der har til formål at vække opsigt omkring vidt forskellige opfattelser af selvet/kroppen i en åben dialog med eleverne, der resulterer i reflekteren over tilværelsen. Det vile blive skildret, hvordan disse ståsteder påvirker praksis og verdenssyn. Endvidere hvordan, og om hvorvidt, de videnskabelige opdagelser rykker i vores selvforståelse. En selvforståelse som bl.a. kommer til syne i de politiske anliggender om kroppen. Historisk set har vi gået fra at tilgå kroppen med en orientering om risici, senere opstod en forståelse af kroppen på et molekylært niveau, for at vi til sidst vendte blikket indad i en mere etisk og individuel stillingtagen til det kropslige liv. Den teknologiske udvikling involverer nu genmanipulation, hjernestimulering, regulering af det mikrobiotiske liv og højteknologiske kropsdele - hvad vil disse teknologiske muligheder afføde af filosofiske spørgsmål?

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, NATURVIDENSKAB, FILOSOFI, MATEMATIK, IDEHISTORIE, KOMMUNIKATION, TEKNIKFAG ETC.

  Emner: Teknoantropologi, biopolitik, etik, videnskabsteori, filosofi, værdirelativisme, videnskabelig tværfaglighed (interdisciplinaritet)  

 • +

  Teknologien og matematikken bag Snapchat

  DANIEL, MEDIALOGI, AAU KØBENHAVN

  Billedbehandling er grundlaget for teknologien kendt som Augmented Reality (AR), hvilket benyttes af kæmpesucceser som Pokémon GO, Snapchat, Messenger og meget andet. AR er dog blot et enkelt eksempel på hvad billedbehandling kan bruges til. Derfor er billedbehandling et yderst relevant emne i nuværende og fremtidig teknologi, og jeg vil i mit oplæg give indblik i mulighederne bag teknologien samt formidle teorien bag hvordan computeren foretager billedbehandling. Jeg vil også i en mere praktisk tilgang demonstrere og udforske de mest basale områder af billedbehandling (hvilket indebærer matematik og programmering) sammen med eleverne.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR ALLE TEKNISKE FAG

 • +

  Undervisning med ”virkeligheden” som værktøj

  JOHANNES, TEKNOANTROPOLOGI, AAU KØBENHAVN

  Dette oplæg vil have et tredelt fokus: Jeg forklarer om undervisningsmetoden på AAU kaldet PBL, forklare hvordan lovgivnings ændringer på et nationalt plan bliver implementeret forskelligt på et kommunalt plan og går i dybden med hvordan undervisning i folkeskolen nu kræver møder med eksterne underviser for at højne niveauet. Hele oplægget bygger på min bachelor projekt, hvori jeg gik i dybden med en del af skolereformen fra 2014 og så hvordan den var implementeret forskelligt i kommunerne.

  Oplægget kunne være relevant i forbindelse med - lovgivning og magtens tredeling, Undervisningsstrategier og pædagogik, Forståelse af organisationsstrukturen. Teknologiforståelse

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR SAMFUNDSFAG, HISTORIE, FILOSOFI

 • +

  Disney eller Ej?

  MAJA, MEDIALOGY, AAU KØBENHAVN

  Animation bliver i dag brugt i de fleste medier men vi bliver så bombarderet med visuelle indtryk, at vi tit ikke lægger mærke til hvor og hvornår medier bruger animation. For at kunne udnytte animation til udvikling af medier, er en fundamental forståelse vigtig, og alle kan lære at animere
  Jeg vil i mit oplæg gennemgå forskellige animations principper og vise eksempler vha. forskellige stilarter og æstetikker, for derigennem at give eleverne et indblik i hvad animation er - udover Disney film. Foruden film animation vil vi derfor også snakke om den mere moderne brug af animation i Apps, reklamer og spil
  Afslutningsvis vil eleverne i grupper selv lave en animation ved hjælp af PowerPoints og Smartphones - ingen tegneevner er nødvendige

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: Dansk, Mediefag, Billedkunst, Design, It, kommunikation

 • +

  Fra tegnebræt til virkelighed - om at føre ideer til mål

  TOR, MEDIALOGY, AAU KØBENHAVN

  At føre en idé ud i livet hedder på moderne dansk implementering, og en idé er kun så god som dens implementering. Hvordan får du netop din idé implementeret, og hvilke trin indebærer en sådan proces. Hvad kan metoderne egentlig og hvorfor har vi brug dem? Med dette oplæg vil jeg inspirere studerende til at tænke løsningorienteret og arbejde stringent med metoderne, samt introducere programmering på et konceptuelt niveau. Med udgangspunkt i en virkelig problemstilling vil oplægget præsentere god implementeringspraksis, og illustrere blandt andet; Agil- og Iterativ metoder og prototyper. De studerende vil endeligt blive bedt om at bruge den viden de har erhvervet sig gennem oplægget i en workshop. Til slut bliver de studerende inddelt i mindre grupper og bedt om at udarbejde og pitche en plan for en ide.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR: Samfundsfag, Matematik, Innovationsfag, Teknikfag

 • +

  Vi har et problem: Introduktion til problemløsning via problembaseret læring (PBL) samt værktøjer til gruppearbejde

  LASSE, MEDIALOGY, AAU KØBENHAVN

  Dette oplæg introducerer PBL til eleverne, og hvordan AAU inddrager selvstændigt gruppearbejde i store dele af undervisningen. PBL hjælper på egen motivation og følelse af ansvar for læring af emner og koncepter, samt hjælper til at udarbejde færdige projekter fra idé til implementation. Derudover præsenteres forskellige værktøjer til at hjælpe gruppearbejdet, om det er på gymnasium eller på en fremtidig uddannelse eller arbejdsplads.

  OPLÆGGET ER RELEVANT FOR TEKNOLOGI, DESIGN, INNOVATION OG SAMFUNDSFAG

Se også...