AAU on Demand

AAU on Demand er et spændende tilbud fra Aalborg Universitet til alle landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner (STX, HF, HHX, HTX, EUX). AAU-studerende tilbyder at overtage undervisningen, når lærerne er ude af huset, f.eks. på pædagogisk dag.

Se studenterundervisernes oplæg her

aau on demands oplæg

AAU on Demand tilbyder over 100 oplæg om forskellige emner fra forskellige AAU-studier, som er relevante for forskellige gymnasiefag.

Se oplæggene

For studerende

Som studenterunderviser i AAU on Demand får du studierelevant erfaring, stærke formidlingskompetencer og et bredt netværk.

Læs mere om jobbet her

For gymnasier

AAU on Demand dækker hele skoler eller en enkelt klasse og giver eleverne nye faglige input gennem klasseundervisning og projektarbejde.

Læs mere om mulighederne her

For AAU-ansatte

For AAU-ansatte

AAU on Demand er brobygning i øjenhøjde og arbejder for at give gymnasieelever baggrund for at tage et kvalificeret studievalg.

læs om AAU on Demand

Studenterunderviserne fortæller

Se listen