AAU logo

AAU on Demand

AAU on Demand er et spændende tilbud fra Aalborg Universitet til alle landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner (STX, HF, HHX, HTX, EUX). AAU-studerende tilbyder at overtage undervisningen, når lærerne er ude af huset, f.eks. på pædagogisk dag.

Se studenterundervisernes oplæg her

For gymnasier

Elever til undervisning AAU on Demand

AAU on Demand dækker hele skoler eller en enkelt klasse og giver eleverne nye faglige input gennem klasseundervisning og projektarbejde.

Læs mere om mulighederne her

For studerende

Undervisning af studerende fra AAU on Demand

Som studenterunderviser i AAU on Demand får du studierelevant erfaring, stærke formidlingskompetencer og et bredt netværk.

Læs mere om jobbet her

oplæggene

Undervisning på gymnasium af AAU on Demand

AAU on Demand tilbyder over 100 oplæg om forskellige emner fra forskellige AAU-studier, som er relevante for forskellige gymnasiefag.

Se oplæggene