AAU logo
Fra studerende ”on demand” til kandidat ”in demand”

Fra studerende ”on demand” til kandidat ”in demand”

Steffan Ohrt, som studerer Samfundsfag og Historie på Aalborg Universitet, er efterhånden en erfaren underviser. Han har nemlig været studenterunderviser hos AAU on Demand et års tid, besøgt mange gymnasier og undervist en hel del gymnasielever.

4. oktober 2012

Her er Steffan Ohrts beretning om jobbet som studenterunderviser, som er blevet trykt i historiestudiets blad.

 

”Hvorfor slår man et helt folk ihjel?”

Det spørgsmål har jeg efterhånden stillet til et par hundrede elever rundt omkring på de nordjyske ungdomsuddannelser i min funktion som studenterunderviser i Aalborg Universitets undervisningskorps AAU on Demand. Brugbar erfaring til CV’et og muligheden for at skabe netværk kombineret med glæden ved den faglige formidling udgør tilsammen den perfekte studiejobs-cocktail.

At stå op kl. 05.45 en augustmorgen, i den for os universitetsstuderende så privilegerede forlængede sommerferie, kan på nogle virke som en halsløs gerning. Ikke desto mindre var det, hvad jeg – og en lang række af mine medstuderede fordelt på alle universitetets forskellige fakulteter – gjorde denne sommer. Vi er alle en del af Aalborg Universitets undervisningskorps AAU on Demand, der tager rundt på de forskellige ungdomsuddannelser i Nordjylland og overtager undervisningen, når gymnasielærerne er fraværende pga. pædagogisk dag, ekskursion og lignende.

Denne morgen skulle vi til Viborg Katedralskole for over to dage at hjælpe gymnasieeleverne med at lave mini-projekter ud fra Aalborg Universitets karakteristiske PBL-model, mens vi andre gange på mere traditionel vis med udgangspunkt i vores individuelle oplæg introducerer eleverne for det, vi hver især arbejder med på universitetet.

At være en del af AAU on Demand har for mig to væsentlige perspektiver: At få erfaring, udvikle kompetencer og skabe tilknytning til fremtidens arbejdsmarked og samtidig at få muligheden for at formidle min faglige indsigt fra universitetet.
 

Gruppearbejde AAU on Demand 

Konfrontationen med virkeligheden uden for campus

Som studerende bliver vi jævnligt mindet om, at erfaring og netværk er to vigtige parametre på fremtidens arbejdsmarked. Fremtidige arbejdsgivere synes i stadig større omfang at vægte, at man har konfronteret en relevant virkelighed uden for campus, hvilket stiller krav til ens studiejob. For studerende, der som jeg selv, læser på gymnasielærerordningen kan dette krav ses som ekstra presserende, fordi vi til trods for en ret målrettet uddannelse ikke har et praktikforløb indlagt i vores uddannelse. Samtidig kan kravet ses som ekstra udfordrende for studerende, der læser ”ren historie”, fordi det måske kan være vanskeligt at finde et relevant studiejob.

I begge tilfælde kan studiejobbet som studenterunderviser i AAU on Demand siges at være en god løsning. For studerende på gymnasielærerordningen udgør jobbet således en direkte erfaring med den virkelighed, der møder én efter studiet. Spørgsmålet om, hvordan man som underviser holder ro i klassen, eller hvordan man får alle elever engageret i undervisningen, er bare nogle af de udfordringer, der møder og modner én, når man står på den anden side af katederet. Dertil kommer, at jobbet som studenterunderviser også giver én muligheden for at skabe netværk ikke mindst til de øvrige studerende i AAU on Demand, som også ønsker at blive gymnasielærere, men også mere direkte til uddannelsesinstitutionerne, i det omfang, der er undervisere og ledere til stede, når vi er ude med korpset.

Studiejobbet som studenterunderviser er imidlertid også relevant for studerende, der læser ”ren historie”. For selvom man ikke ønsker at undervise i fremtiden, så er kompetencerne fra undervisningssituationen nogle, der også efterspørges i mange af de jobs, som historikere søger. Det drejer sig bl.a. om evnen til på en inspirerende og systematisk måde at kunne formidle et fagligt stof og evnen til at kunne tale for større forsamlinger.
 

Gruppearbejde AAU on Demand 

Glæden ved den faglige formidling

Foruden erfaring, kompetencer og netværk med henblik på ens fremtidige beskæftigelse er studiejobbet i AAU on Demand også attraktivt nu-og-her, fordi det giver muligheden for at anvende ens faglige viden fra hverdagen på universitetet.

Som universitetsstuderende opnår vi en stor faglig indsigt, men ofte er det kun over for eksaminator og censor, man får mulighed for at formidle denne viden. I AAU on Demand får man muligheden for at anvende og videreformidle ens viden til en langt større gruppe, og man får endda muligheden for at præsentere eleverne for det, som man selv synes, er det vigtigste og mest interessante i ens undervisning fra universitetet.

Glæden ved denne faglige formidling kan være en gevinst i sig selv, som når en elev i en tilbagemelding giver udtryk for, at vedkommende ”Gik til frikvarter med en Wauw-oplevelse og en masse ny viden”, eller når eleverne efterfølgende efterspørger mere materiale, fordi de gerne vil skrive om emnet i forbindelse med en opgave i gymnasiet. Samtidig er der også en brugbar sideeffekt ved denne faglige formidling, fordi man gennem den refleksion og forberedelse, det kræver at lære et fagligt stof fra sig, faktisk også selv opnår større faglig indsigt.
 

AAU on Demand studenterundervisere 

What’s in it for me?

Mens et studiejob, der kan gavne mulighederne på fremtidens arbejdsmarked og tilmed kan forbedre ens faglige kompetencer nu-og-her, er attraktivt, betyder det også meget for én som studerende, at man får noget konkret ud af ens studiejob. Også på dette punkt har studiejobbet som studenterunderviser i AAU on Demand noget at byde på.

For det første skal man i forbindelse med undervisningskorpset gennemføre en indledende workshop, der giver 2 ECTS point ekstra på ens eksamensbevis. Workshoppen består dels af undervisning i pædagogik og didaktik og dels af hjælp til udviklingen af ens undervisningsoplæg. Undervisningen på denne workshop ledes af undervisere fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Foruden disse ekstra point på eksamensbeviset, så får man efter gennemførelsen af workshoppen løn for de gange, hvor man er ude at undervise.

Alt i alt kan man således sige, at studiejobbet som studenterunderviser i AAU on Demand giver dig nogle kompetencer og erfaringer, der efterfølgende gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet. Sagt på en anden måde, så giver studiejobbet dig muligheden for at bevæge dig fra at være studerende ”on demand” til at blive kandidat ”in demand” – og så får du endda løn for det!

 

Kunne du tænke dig at blive studenterunderviser ved AAU on Demand? Læs mere her.

Nyheder

Se listen